Binnen het wiskunde-onderwijs wordt vaak gediscussieerd over wat belangrijker is: vaardigheden of inzicht. Aan de ene kant wordt gewezen op de achteruitgang van vaardigheiden zoals bij het oplossen van vergelijkingen. Aan de andere kant wordt gezegd dat het als een aap uitvoeren van een recept niet tot inzicht leidt. Wie heeft gelijk? In deze sessie geef ik een overzicht van onderwijskundig en psychologisch onderzoek op het vlak van dit onderwerp. TIMSS en PISA komen ook nog even langs. Het past in bredere (kritische!) discussies over kennis en vaardigheden. We zullen zien dat vaardigheden en inzicht hand in hand gaan.

Christian Bokhove

Bokhove is een specialist in het gebruik van ICT in het wiskunde onderwijs. Hij was wiskunde en ICT docent en hoofd van de ICT afdeling op een VO school van 1998-2012. In die tijd nam hij deel aan en leidde wiskunde en ICT projecten (wisweb, Galois, Sage). In 2011 verkreeg hij zijn doctorstite aan de Universiteit van Utrecht l met zijn promotieonderzoek  ‘Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise’ (ver RED: ‘Gebruik van ICT voor het verkrijgen, beoefenen en beoordelen van algebra kennis’). Vanaf 2012 is bij benoemd als universitair docent wiskundeonderwijs aan de Universiteit van Southhampton.