Erik Meester

Adviseur, Academica Business College

Martin Bootsma

Leraar/teamleider, Alan Turingschool Amsterdam

Sessie

De theorie en praktijk van een kennisgebaseerd curriculum

Er zijn structurele eigenschappen van ons onderwijsstelsel die zeer waarschijnlijk bijdragen aan kansenongelijkheid zoals de vroege selectie (setting) in het primair onderwijs en de spoorvorming (tracking) in het voortgezet onderwijs. Stelselwijzingen liggen echter niet binnen de cirkel van invloed die individuele scholen(stichtingen) hebben. Onderwijswetenschappelijk onderzoek biedt scholen echter in ieder geval één belangrijke onderwijskundige oplossingsrichting voor het probleem van toenemende kansenongelijkheid (én afnemende resultaten), waarmee meerdere landen in wereld (bv. Frankrijk, Zweden en de Verenigde Staten) al te maken hebben (gehad). Die oplossingsrichting is het verbeteren van het curriculum en daar hebben scholen(stichtingen) wel veel invloed op. De curricula van de meest succesvolle onderwijslanden (zowel op resultaten als kansengelijkheid) hebben zes overeenkomstige kenmerken; de curricula zijn (1) coherent, (2) cumulatief, (3) selectief, (4) algemeen vormend, (5) specifiek en (6) praktisch haalbaar. De kerndoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (slo) voldoen echter niet aan deze kenmerken en de uitgangspunten van Eindadvies Platform Onderwijs2032: ‘Ons onderwijs2032’ (2016), tegenwoordig Curriculum.nu, bieden evenmin perspectief op verbetering. In deze sessie verkennen we de theorie en praktijk van een meer kennisgebaseerd curriculum en de voordelen die dit scholen en uiteindelijke natuurlijk de leerlingen kan bieden.

Meer info

Bio

Erik Meester is als docent, projectleider en adviseur actief geweest in vrijwel alle onderwijssectoren. Na een aantal jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse professionaliseringstrajecten op lerarenopleidingen heeft hij als adviseur en trainer in heel Nederland velen schoolteams en schoolleiders begeleid in hun organisatie en onderwijsontwikkelingen. Erik schrijft daarnaast regelmatig voor vakbladen en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op onderwijscongressen. Hij specialiseert zich met name op het gebied van lerende organisaties, onderwijspsychologie en curriculumontwikkeling.

Martin Bootsma is teamleider en leraar op de Alan Turingschool in Amsterdam. Hij is mede-auteur van het boek “En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven.”

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar