Frank Leoné

Universitair Docent, Radboud Universiteit Nijmegen: Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag

Workshop

Nederlands

Fundamenten van effectieve én motiverende leerervaringen

Onderwijs is idealiter effectief én motiverend. Deze twee kanten van de onderwijsmedaille zijn traditioneel in onderwijsonderzoek grotendeels gescheiden en motivatie krijgt slechts wisselende aandacht in zowel praktijk als onderzoek. In deze workshop, beschouw ik het ontwerpen van onderwijs als het ontwerpen van een leerervaring en wel vanuit twee perspectieven: neurowetenschappen en gamification. Neurowetenschappen omdat het het brein is die ervaringen creëert, gamification omdat deze goed is om in te haken op de bewuste en onbewuste voorkeuren en interesses van mensen. Zo vullen de twee elkaar aan. Het resultaat is een canvas die gebruikt kan worden bij het ontwerpen van onderwijs en de bouwblokken aangeeft van effectief én motiverend onderwijs. Het canvas krijgen de deelnemers mee naar huis, zodat zij het direct in de praktijk toe kunnen passen.

English

Education is ideally effective and motivating. Traditionally, the two sides of the teaching coin have been largely separated in educational research, and motivation only receives varying attention in both practice and research. In this workshop, I consider designing education as a learning experience from two perspectives: neuroscience and gamification. Neuroscience because it is the brain that creates experiences; gamification because it connects with the conscious and unconscious preferences and interests of people. The two perspectives complement each other. The result is a canvas that can be used in the design of education, providing building blocks for effective and motivational education. The participants receive the canvas for their own use, so they can apply it directly in their educational practice.

Meer info

Bio

Frank Leoné onderzoekt de kruisbestuiving tussen neurowetenschappen, onderwijs en technologie: hoe kan kennis over het brein het onderwijs en onderwijstechnologie helpen? Hij is verbonden aan het Donders Instituut in Nijmegen en doceert bij de opleiding Kunstmatige Intelligentie. Hij richt zich in zijn werk sterk op maatschappelijke impact, o.a. door het geven en organiseren van publiekslezingen en de Donders Education Hackathon, een weekend waarin docenten, wetenschappers en programmeurs samen innovative onderwijssoftware bouwen. Naast onderzoeker, heeft Frank een startup Marbelous Minds, waarin hij games ontwerpt en workshops verzorgt.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar