Helma Koomen

Universitair hoofddocent, Universiteit van Amsterdam

Workshop

Aandacht voor leerkracht-leerlingrelaties: belangrijk voor leerling en leerkracht

Dat de affectieve kwaliteit van de relatie met de leerkracht van belang is voor het functioneren en de prestaties van leerlingen op school, weten we op grond van zowel alledaagse ervaring als een schat aan wetenschappelijke kennis. Warme, veilige relaties zijn in veel opzichten gunstig voor leerlingen en bevorderen de betrokkenheid in de klas en het leren van schoolse vaardigheden. Conflict in relaties, daarentegen, belemmert de schoolse ontwikkeling. Dit geldt voor jonge kinderen, maar ook voor leerlingen uit de bovenbouw en het voortgezet onderwijs. Aandacht voor de leerkracht-leerlingrelatie is daarom zowel relevant in primair als voortgezet onderwijs en blijkt in het bijzonder van belang voor risico- of zorgleerlingen. Daarnaast is de affectieve relatie met individuele leerlingen ook belangrijk voor het welbevinden van de leerkracht en de motivatie voor het leraarsvak. Toch wordt deze wetenschappelijke kennis maar weinig gebruikt in de onderwijspraktijk. In deze lezing wordt verondersteld dat dit onder meer te maken heeft met onbekendheid met het concept affectieve relatie en onzekerheid over hoe deze relatie kan worden gemeten, geïnterpreteerd en bespreekbaar gemaakt. Op deze onderwerpen zal nader worden ingaan in de presentatie.

Meer info

Bio

Helma Koomen is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. Zij studeerde orthopedagogiek en onderwijskunde en promoveerde in de ontwikkelingspsychologie op een proefschrift over vroege moeder-kindinteractie en gehechtheid. Haar onderzoek gaat over de rol van leerkracht-leerlinginteracties en -relaties in primair en voortgezet onderwijs. Dit thema wordt zowel in verband gebracht met het sociaal-emotioneel functioneren en schools leren van leerlingen, als met emoties, stress, welbevinden en effectiviteit van handelen van leraren. Zij ontwikkelt tevens meetinstrumenten en leerkrachtinterventies voor leerkracht-leerlingrelaties.

Downloads

Archief

Amsterdam 2018

Aandacht voor leerkracht-leerlingrelaties: belangrijk voor leerling en leerkracht

Dat de affectieve kwaliteit van de relatie met de leerkracht van belang is voor het functioneren en de prestaties van leerlingen op school, weten we op grond van zowel alledaagse ervaring als een schat aan wetenschappelijke kennis. Warme, veilige relaties zijn in veel opzichten gunstig voor leerlingen en bevorderen de betrokkenheid in de klas en het leren van schoolse vaardigheden. Conflict in relaties, daarentegen, belemmert de schoolse ontwikkeling. Dit geldt voor jonge kinderen, maar ook voor leerlingen uit de bovenbouw en het voortgezet onderwijs. Aandacht voor de leerkracht-leerlingrelatie is daarom zowel relevant in primair als voortgezet onderwijs en blijkt in het bijzonder van belang voor risico- of zorgleerlingen. Daarnaast is de affectieve relatie met individuele leerlingen ook belangrijk voor het welbevinden van de leerkracht en de motivatie voor het leraarsvak. Toch wordt deze wetenschappelijke kennis maar weinig gebruikt in de onderwijspraktijk. In deze lezing wordt verondersteld dat dit onder meer te maken heeft met onbekendheid met het concept affectieve relatie en onzekerheid over hoe deze relatie kan worden gemeten, geïnterpreteerd en bespreekbaar gemaakt. Op deze onderwerpen zal nader worden ingaan in de presentatie.