In deze presentatie bekijken we de kennisbasis over en onderzoek naar leraar effectiviteit. We onderzoeken hoe groot het effect van leraren is op een reeks verschillende leerling uitkomsten (b.v. kennis, welbevinden), hoe we onderzoek doen naar leraar effectiviteit (het onderzoeksproces) en welke variabelen leerling uitkomsten beïnvloeden (de onderzoeksresultaten).

Leraareffectiviteitsonderzoek is een empirisch onderzoeksprogramma dat al sinds de jaren zestig op zoek is gegaan naar de relatie tussen wat leraren denken, weten en doen, en leerling uitkomsten. Men gebruikt hiervoor voornamelijk kwantitatieve methoden.

Degelijk onderzoek is natuurlijk complex, en we bekijken welke beslissingen onderzoekers moeten nemen en hoe die de resultaten kunnen beïnvloeden.

Daaropvolgend gaan we de belangrijkste resultaten van dit onderzoekswerk bestuderen. De vijf belangrijkste factoren, directe instructie, zelfregulerend leren, evaluatie en feedback, vakkennis de rol van de school zullen hier besproken worden. We bekijken ook wat de implicaties zijn van leraareffectiviteirtsonderzoek voor de professionele ontwikkeling van leraren en voor de schoolpraktijk.

Daniel Muijs

Daniel Muijs is faculteitsvoorzitter van de Onderwijsfaculteit van de Universiteit van Southampton. Voorheen werkte hij als voorzitter van de vakgroep Didactiek en Professionele Ontwikkeling en Onderwijskunde bij de Ondrwijsfaculteit van de Universiteit van Manchester, als voorzitter van de vakgroep Schoolleiderschap en Management aan de Universiteit van Neewcastle en als Senior Wetenschappelijk medewerker aan de Warwick Institute of Education. Hij is een erkend expert op het gebied van educatieve effectiviteit en de effectiviteit van docenten en redacteur van het blad ‘School Effectiveness and School Improvement’.  Hij heefteen groot aantal publicaties op zijn naam staan op het gebied van educatieve effectiviteit, leiderschap en onderzoeksmethodologie.