Het Nederlands onderwijs kent een lange historie aan (mislukte) topdown-hervormingen. Recent wordt de gedachte populairder dat het onderwijs gebaat is bij bottom-up- hervormingen. Onderwijssystemen zijn beter in staat om in te springen op veranderende behoeften door vernieuwingen en innovaties van onderop te voeden en te faciliteren, maar dat vereist wel een beroepsgroep die ‘in beweging’ is. In deze sessie gaat René Kneyber in op de kernpunten van deze bestuursfilosofie en de rol die onderwijsonderzoek daarin kan spelen.

René Kneyber is docent wiskunde en schreef diverse boeken over orde houden, gezag en onderwijsbeleid. Ook was hij betrokken bij de vertaling van Cijfers geven werkt niet van Dylan Wiliam en Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta. Sinds 2015 is hij lid van de Onderwijsraad en onderwijscolumnist in Trouw. Door Scienceguide werd hij in 2015 uitgeroepen tot nummer 7 in de top-10 innovators en bepalers in de kennissector.