Het onderzoek (uitgevoerd in samenwerking met Dr. Sui Lin Goei en Dr. Sanne Akkerman) dat wordt gepresenteerd beschrijft hoe en in hoeverre docenten in tijdens het gezamenlijk ontwerpen en evalueren van lessen (naar het Lesson Study model) de onderwijsbehoeften van leerlingen systematisch identificeren en interventies ontwerpen die de kloof tussen het huidige niveau van een leerling en het gewenste begripsniveau overbruggen. Dit wordt gedaan aan de hand van een raamwerk gebaseerd op principes vanuit de literatuur naar formatieve evaluatie. Het raamwerk is voor deze studie is ontworpen, maar mogelijk ook relevant is in andere onderwijs contexten.

Het onderzoek heef plaats gevonden op een VMBO praktijk school; een team wiskunde docenten en een team Nederlands docenten zijn gedurende zes bijeenkomsten bestudeerd. De bijeenkomsten zijn gefilmd en dit materiaal is geanalyseerd aan de hand van het bovengenoemde raamwerk.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat beslissingen over didactische interventies vaak overhaast gemaakt werden; gebaseerd op gedrag, in plaats van leergedrag. Aan de hand van twaalf kenmerken van de gesprekken die docenten over hun leerlingen voerden wordt in de resultaten uitgelegd wanneer formatieve evaluatie wel of niet plaatsvond.

De belangrijkste implicatie van dit onderzoek is dat, ondanks de geobserveerde positieve ontwikkelingen in de docenten teams, begeleiding bij het ‘leren differentiëren’ gewenst is. Ik ga in mijn lezing verder in op de implicaties van deze studie op professionele ontwikkeling van docenten in de context van Lesson Studies.

Nicolette van Halem

Nicolette is momenteel werkzaam als Curriculum Developer voor Kunskapsskolan Nederland en is het afgelopen half jaar werkzaam geweest als Visiting Scholar aan de University of Cambridge, waar zijn onderzoek heeft gedaan naar het leren van docenten binnen het project ‘The LSEF Project Teacher learning and Lesson Study in mathematics higher order teaching and learning’.

Nicolette is in 2013-2014 werkzaam geweest als onderzoeker en procesbegeleider in het Lesson Studies project bij het Onderwijscentrum-VU. Het onderzoek beschreven wordt in deze lezing maakt deel uit van dit project.