In het woordenboek van de Skepticus staat: “Een pseudowetenschap
is een reeks ideeën gebaseerd op theorieën die als wetenschappelijk
naar voren worden gebracht maar die in werkelijkheid niet
wetenschappelijk zijn.” Hoe is pseudowetenschap in het onderwijs te
ontmaskeren? Karin den Heijer geeft in haar lezing een praktische
handleiding. Aan de hand van twee casestudies over rekendidactiek laat
zij zien hoe belangrijk het is dat leraren weerbaar zijn tegen
pseudowetenschap. De lezing eindigt met concrete ideeën voor de
verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

U hoeft geen wetenschapper te zijn om te kunnen oordelen over
wetenschappelijkheid. Na deze lezing kan niemand u meer knollen voor
citroenen meer verkopen. De handleiding krijgt u mee naar huis. Op een
visitekaartje.

 

Karin den Heijer

Lerares Wiskunde, Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
Karin den Heijer is lerares wiskunde aan het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam en bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland (BON). Ze studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Twente. Eerder gaf zij scheikunde en wiskunde op verschillende scholen, waaronder ook in Brussel. De laatste tijd heeft ze zich vooral beziggehouden met het becommentariëren van de gang van zaken rond de rekentoets.