De derde editie van researchED Amsterdam staat weer voor de deur. Op 20 januari 2018 hopen we u weer te begroeten op het Hermann Wesselink College.

ResearchED conferenties kennen altijd een breed scala aan onderwerpen. In de voorgaande editie kozen we er bewust voor om een aantal sessies rondom lees- en taalonderwijs te programmeren, met als verassend gevolg dat de lezing van Anna Bosman over de relatie tussen de kwaliteit van het leesonderwijs en de explosieve groei van het aantal dyslexie verklaringen landelijk de aandacht trok.

De komende researchED biedt weer een uitgebreide palet van boeiende thema’s en onderwerpen. Er is ruime aandacht voor het taalonderwijs, maar nu ook voor het rekenonderwijs en hoogbegaafdheid. Er zijn sessies over het gebruik van gamification en virtual reality in de lessen en in een aantal sessies komt het toepassen van formatieve evaluatie aan de orde.

Door het werk van onder andere Graham Nuthall kennen we doorslaggevende belang van metacognitieve vaardigheden voor succes op school. Voor leraren is de belangrijkste vraag: kunnen deze vaardigheden aangeleerd worden en zo ja, hoe? Daniel Muijs gaat in zijn sessie in op deze vragen; mis het niet!

Hoe word je eigenlijk beter in je vak, behalve door researchED conferenties te bezoeken? Een aantal sprekers belichten vanuit verschillende perspectieven het thema professionaliseren. Zo komen ‘lesson study’, zelf praktijkgericht onderzoek doen en professionele leergemeenschappen aan de orde.

Hartger Wassink zal in zijn sessie ons eraan herinneren, dat het in het onderwijs niet alleen om cijfers gaat; dat de onderliggende, gedeelde waarden die in de verhalen van leerlingen en leraren naar voren komen ons onderwijskundig handelen sturen.

En dan is er de unieke Oliver Caviglioli, die u laat zien hoe u beeld en geluid optimaal op elkaar kunt afstemmen om zo uw leerlingen beter te bereiken. Hij laat u aan den lijve ervaren wat er gebeurt als uw informatie eenzijdig is. Tussen neus en lippen door geeft hij ook nog even tekenles.

In de komende weken zal ik meerdere sessies onder uw aandacht brengen. Maar vergeet niet om zelf naar het schema te kijken; er zijn veel meer sessies de moeite waard dan ik hier kan bespreken.

– Jan Tishauser