Anna Bosman

Hoogleraar Radboud

Leren lezen, spellen en rekenen. Vooral een kwestie van goed onderwijs

Om informatie uit tekst te halen en om zelf tekst te kunnen genereren is het van belang dat de lezer/speller beschikt over basislees- en spellingvaardigheden. Om berekeningen te kunnen maken is het van belang dat de rekenaar over basisrekenvaardigheden beschikt. Het gemak waarmee we deze vaardigheden leren wordt bepaald door drie factoren:
1.     De ‘talenten’ van de lezer/speller/rekenaar. Sommigen kinderen (volwassenen) leren nu eenmaal makkelijker dan anderen.

2.     Voor lezen en spellen geldt dat de structuur van het schrift bepaalt hoe makkelijk we dit leren. In een regelmatig schriftsysteem zoals het Fins is makkelijker dan in het sterk onregelmatige Engels. Het Nederlands is relatief regelmatig. Ook de wijze waarop we cijfers weergeven bepaalt het gemak waarmee we leren rekenen. In het Chinees is dit zeer consequent in tegenstelling tot het Nederlands of het Frans.

3.     De instructievaardigheden van de leerkracht. Instructievaardigheden worden bepaald door het hoe en het wat van de instructie. Beiden moeten in orde zijn om succesvol onderwijs te garanderen.

In mijn lezing zal ik aan alle punten aandacht besteden, maar vooral aantonen dat met een goede, en goed uitgevoerde didactiek (vrijwel) alle kinderen de basisvaardigheden lezen, spellen en rekenen kunnen verwerven.

Meer info

Bio

In oktober 2007 werd ik benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Dynamiek van leren en ontwikkeling’ en op 26 september 2008 heb ik mijn oratie gehouden. Ik wens u veel plezier bij het lezen ervan.

Naar aanleiding van mijn oratie werd ik geïnterviewd door twee journalisten van het blad Montessori Mededelingen. Een verslag van dit interview kunt u hier lezen.

Sinds 1 april 2011 ben ik de directeur van het onderwijs-instituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde van de Radboud Universiteit en verantwoordelijk voor het geboden onderwijs. In deze powerpoint kunt u iets vinden over het onderwijs dat wij bieden.

Bron

Downloads