Daniel Muijs

Daniel Muijs

Head of Research, Office for Standards in Education (Ofsted)
Christian Bokhove

Christian Bokhove

Docent, Universiteit Southampton

Workshop

Metacognitie – wat werkt (niet)?

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn begrippen die de laatste decennia erg populair geworden zijn in het onderwijsveld, niet in het minst omdat er sterk onderzoek aan ten grondslag ligt, dat wijst op een relatie tussen metacognitie en leerprestaties. Veel scholen en onderwijzers beweren dat zij strategieën gebruiken on de matcognitie van hun leerlingen te bevorderen, maar onderzoek wijst uit dat dit vaak weinig effect heeft, en onder andere meta-analyses van Dignath & Buttner (2008) heeft aangetoond dat interventies beter blijken te werken als ze door de onderzoekers worden toegepast dan wanneer dat door de leraars zelf gebeurt.

In deze presentatie willen wij op basis van een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek bekijken waarom dit zo is, en wat er gedaan kan worden om op meer effectieve wijze metacognitie te bevorderen. Zo blijkt dat de term vaak slecht begrepen wordt, en dat er veel misvattingen bestaan rond metacognitie. Het is bijvoorbeeld niet zo dat metacognitie best los van de vakinhoud onderwezen wordt, of dat het best enkel via onderzoekend leren gebeurt. In deze presentatie bekijken wij wat metacognitie nu precies is, hoe het best in de klas bevorderd kan worden.

Meer info

Bio

Daniel Muijs is sinds 3 Januari 2018 Hoofd Onderzoek bij Ofsted, de nationale inspectie voor onderwijs en sociale zorg in Engeland. Hiervoor was hij Professor in het departement onderwijskunde en assistent decaan onderzoek aan de faculteit sociale, gedrags- en wiskundige wetenschappen aan de Universiteit van Southampton (Engeland). Voordien werkte hij o.m. aan de universiteiten van Manchester, Newcastle, Warwick en Leuven. Daniel is met Roel Bosker editor van ‘School Effectiveness and School Improvement’ en is een specialist in onderwijseffectiviteitsonderzoek.

Christian Bokhove is een specialist in het gebruik van ICT in het wiskunde onderwijs. Hij was wiskunde en ICT docent en hoofd van de ICT afdeling op een VO school van 1998-2012. In die tijd nam hij deel aan en leidde wiskunde en ICT projecten (wisweb, Galois, Sage). In 2011 verkreeg hij zijn doctorstite aan de Universiteit van Utrecht l met zijn promotieonderzoek  ‘Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise’ (ver RED: ‘Gebruik van ICT voor het verkrijgen, beoefenen en beoordelen van algebra kennis’). Vanaf 2012 is bij benoemd als universitair docent wiskundeonderwijs aan de Universiteit van Southhampton.

Downloads

slides 2018 (Nederlands) 

Muijs REDAdam18 Metacog NL (71.3 KiB)

slides 2018 (English) 

Muijs ReearchEd Metacog (374.9 KiB)

Archief

Amsterdam 2018

Metacognitie – wat werkt (niet)?

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn begrippen die de laatste decennia erg populair geworden zijn in het onderwijsveld, niet in het minst omdat er sterk onderzoek aan ten grondslag ligt, dat wijst op een relatie tussen metacognitie en leerprestaties. Veel scholen en onderwijzers beweren dat zij strategieën gebruiken on de matcognitie van hun leerlingen te bevorderen, maar onderzoek wijst uit dat dit vaak weinig effect heeft, en onder andere meta-analyses van Dignath & Buttner (2008) heeft aangetoond dat interventies beter blijken te werken als ze door de onderzoekers worden toegepast dan wanneer dat door de leraars zelf gebeurt.

In deze presentatie willen wij op basis van een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek bekijken waarom dit zo is, en wat er gedaan kan worden om op meer effectieve wijze metacognitie te bevorderen. Zo blijkt dat de term vaak slecht begrepen wordt, en dat er veel misvattingen bestaan rond metacognitie. Het is bijvoorbeeld niet zo dat metacognitie best los van de vakinhoud onderwezen wordt, of dat het best enkel via onderzoekend leren gebeurt. In deze presentatie bekijken wij wat metacognitie nu precies is, hoe het best in de klas bevorderd kan worden.