Maartje van der Eem

Hermann Wesselink College

Gerhard Stoel

UvA

Omschrijving

Analyse van redeneren van havo-leerlingen als basis voor lessen op maat

Vijf docenten geschiedenis (werkzaam aan drie verschillende scholen) en twee onderzoekers van de UvA werken sinds juni 2016 samen in het onderzoeksproject De feiten voorbij: analyse van causaal historisch redeneren van havo-leerlingen als basis voor lessen op maat. Historische redeneervaardigheden vormen een centraal onderdeel in het havo-examenprogramma geschiedenis. Docenten geven echter regelmatig aan het lastig te vinden deze redeneervaardigheden op een systematische manier te onderwijzen. In het project De feiten voorbij zijn we begonnen met het verzamelen van leerlingantwoorden uit havo 1, 3 en 4. Al deze leerlingen hebben eenzelfde soort set met taken rondom causaal redeneren gemaakt.

We willen in deze workshop laten zien (en laten ervaren)  hoe je als docent leerlingantwoorden kunt analyseren en hoe je dat in een leerlijn, rubrics en lessen op maat kunt omzetten. Hoewel de gebruikte voorbeelden historisch van aard zijn, zal de werkwijze bij elk schoolvak toe te passen zijn. Kenmerkend voor de gebruikte methode is de aansluiting bij concrete redeneringen van leerlingen.

Meer info

Bio
Maartje van der Eem is docent geschiedenis op het Hermann Wesselink College (Amstelveen). Zij heeft daarnaast ook vier jaar als vakdidacticus op de eerstegraads lerarenopleiding van de Vrije Universiteit gewerkt. Na het voltooien van de tweejarige opleiding  Master Evidence Based Innovation in Teaching (Maastricht University) heeft ze naast haar lestaak ook een taak als onderwijsonderzoeker op haar school. Momenteel is ze betrokken bij het door het NRO gesubsidieerde project De feiten voorbij: analyse van causaal historisch redeneren van havo-leerlingen als basis voor lessen op maat.

Gerhard Stoel is vakdidacticus geschiedenis en onderzoeker aan de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de UvA. Sinds 2012 heeft hij gewerkt aan het uitvoeren van een promotieonderzoek getiteld ‘teaching towards historical expertise’. Dit project richtte zich op didactische principes om historische redeneervaardigheden bij leerlingen te vergroten. Op dit moment is hij betrokken bij het NRO-project De feiten voorbij: analyse van causaal historisch redeneren van havo-leerlingen als basis voor lessen op maat. Onderzoeksinteresses zijn: onderwijskundig ontwerpen, leren en instructie, domein-specifieke vaardigheden, historisch redeneren en epistemologische opvattingen.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar