Hannah Bijlsma

Onderwijskundig onderzoeker, leerkracht, Universiteit Twente

Sessie

Geen huidige sessie.

Meer info

Bio

Hannah is in 2014 afgestudeerd aan de Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Groningen. Vervolgens heeft zij haar Master Onderwijskunde en de Research Master (Education & Development) afgerond. Ze werkt als onderzoeker (PhD) aan de Universiteit Twente en doet onderzoek naar het gebruik van leerlingfeedback aan docenten voor verbetering van leskwaliteit. Daarnaast staat zij voor de klas als leerkracht van groep 7/8.

Downloads

slides 2018 (English) 

Bijlsma REDAdam18 ENG (7.8 MiB)

Archief

Amsterdam 2018

Leerlingfeedback aan docenten voor verbetering van leskwaliteit

Onderzoek wijst uit dat feedback een sterk prestatieverbeterend mechanisme kan zijn. In het onderwijs ontvangen docenten echter heel weinig feedback op de kern van hun werk: de lessen die ze geven. Een van de redenen daarvan is dat het meestal arbeidsintensief en duur is om dergelijke feedback te geven (bijvoorbeeld op basis van lesobservaties).
Een efficiënte manier voor docenten om feedback op de kwaliteit van hun lessen te ontvangen is het werken met leerlingpercepties van leskwaliteit. Huidige technologische toepassingen maken het mogelijk om op een relatief eenvoudige en snelle manier docenten van feedback te voorzien. Daarom is de Impact! tool ontwikkeld. Hiermee kunnen leerlingen aan het eind van de les met behulp van hun smartphone feedback geven aan hun docent over de les die net gegeven is.
Door de Universiteit Twente is onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van leerlingfeedback aan docenten op onder andere het inzicht van docenten in de sterke en zwakke kanten van hun lessen, hun verbeteracties naar aanleiding van de feedback en op hun leskwaliteit. Tijdens de workshop worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Deelnemers kunnen tijdens de workshop de Impact! tool ook zelf gebruiken om het gebruiksgemak ervan te ervaren.

Teachers getting student feedback to improve lesson quality

Research shows that feedback can be a strong performance-enhancing mechanism. In education, however, teachers receive very little feedback on the core of their work: the lessons they give. One of the reasons is that it is usually labor-intensive and expensive to provide such feedback (for example, based on lesson observations).
An efficient way for teachers to receive feedback on the quality of their lessons is to work with student perceptions of lesson quality. Current technological applications can provide teachers with feedback in a relatively simple and quick way. That is why the Impact! tool was created. This app allows students to give feedback to their teacher at the end of a lesson.
The University of Twente has researched the effects of student feedback on teachers’ insight into the strengths and weaknesses of their lessons, their actions in response to the feedback and the quality of the lesson. The first results of the research will be presented during the workshop. Participants can use the Impact! tool to experience its ease of use.