Kristel Vanhoyweghen

Lerarenopleider en leraar, Karel De Grote Hogeschool Antwerpen-Zuid

Sessie

Zes effectieve strategieën voor leraar en leerling.

Elke leraar (vo) herkent dit vast wel: leerlingen weten niet meer waar je het vorige week over had, vergeten steeds die bepaalde spellingsregels, kunnen plots geen Franse regelmatige werkwoorden meer vervoegen of lijken nooit te hebben geleerd hoe je breuken optelt. Frustrerend, zeker omdat je dit in de klas grondig bestudeerde, en leerlingen deze leerstof nodig hebben om op verder te bouwen.
Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over hoe het leren écht werkt. Deze effectieve en efficiënte leerstrategieën kunnen het leerrendement van leerlingen aanzienlijk verhogen.
De ‘wetenschap van het leren’ is eveneens vertaald naar instructiestrategieën voor de leraar. Ze zijn breed inzetbaar en onmiddellijk toepasbaar, over de verschillende leerjaren en niveaus heen. Als deze instructiestrategieën passend worden ingezet, kunnen leerlingen meer leren én langer onthouden.
Doorheen de workshop wordt de transfer gemaakt van ‘leerstrategie met veel impact’ naar ‘praktische aanpak voor de leraar’.
Aan de hand van talrijke voorbeelden uit het voortgezet onderwijs worden deze onderzoeksgeïnformeerde instructiestrategieën belicht, die de hoekstenen kunnen vormen voor duurzaam, toekomstbestendig onderwijs.

Meer info

Bio

Kristel Vanhoyweghen is onderwijswetenschapper en doceert het vak Leren en Ontwikkelen aan de lerarenopleiding van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Daarnaast staat ze al 20 jaar zelf voor de klas. Ze vertaalde ‘the science of learning’ naar de klaspraktijk, waardoor ze regelmatig gevraagd wordt om workshops of lezingen te geven voor lerarenteams, directies, ouders en leerlingen. Verder voerde ze onderzoek naar effectieve leerstrategieën in de handboeken algemene didactiek en/of onderwijskunde in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en wil ze nu ook de kennis van toekomstige leraren over deze leerstrategieën onder de loep nemen.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar

Archief

Amsterdam 2018 (met Tim Surma)

Wat onze leraren (van de toekomst) moeten weten over leren

Moeten onze leraren (en onze leraren van de toekomst) weten hoe hun leerlingen leren? De vraag lijkt retorisch, want als het de taak van leraren is om lessen in te richten in functie van het leren van hun leerlingen, dan mag je toch verwachten dat leraren zelf ook weten hoe leerlingen het beste leren. Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek leverde een schat aan informatie op over effectieve en efficiënte strategieën die breed inzetbaar zijn om het leren van leerlingen te bevorderen. Ze zijn zeer effectief, kosten even veel of zelfs minder tijd dan strategieën die minder goed werken, zijn gemakkelijk implementeerbaar en zijn onmiddellijk toepasbaar, over verschillende vakken en leerjaren heen. Het voorbije jaar onderzochten we in hoeverre deze effectieve leerstrategieën gecovered werden in het schriftelijke studiemateriaal van lerarenopleidingen in Vlaanderen en Nederland. Tijdens deze sessie verduidelijken en nuanceren we de resultaten van dit onderzoek en brengen we een bondig, handig bruikbaar overzicht van deze leerstrategieën en hoe die in te zetten in de klaspraktijk.