Marieke van Geel & Trynke Keuning

Universiteit Twente & Universiteit van Maastricht

Workshop

Differentiëren als complexe leerkrachtvaardigheid

Verschillen tussen leerlingen in de klas worden steeds groter, het belang van differentiatie wordt meer benadrukt. Maar wat is differentiëren precies? Wat maakt het moeilijk? Welke kennis en vaardigheden heeft een leerkracht nodig? Maakt het uit of je ’traditioneel’ lesgeeft uit een boek, waarna de leerlingen hun verwerkingsopgaven in een (werk)schrift maken, of dat je Snappet, GynzyKids of andere adaptieve software gebruikt? En hoe kun je je differentiatievaardigheid vergroten?
Door deze workshop bekijk je differentiëren vanuit verschillende perspectieven en krijg je meer inzicht in de complexiteit van differentiatie. Daarnaast geven we praktische handreikingen voor het verbeteren van je eigen differentiatievaardigheid.

Meer info

Bio

Trynke en Marieke vormen al geruime tijd het duo ‘Keuning & Van Geel’. Ze promoveerden in 2016 gezamenlijk op een grootschalig onderzoek naar de effecten van de implementatie van opbrengstgericht werken. In dit project, waarin volledige schoolteams twee jaar lang werden getraind in het benutten van (prestatie)gegevens van leerlingen, voor het verbeteren van hun onderwijs, constateerden ze dat die vertaalslag niet vanzelfsprekend was. In hun vervolgonderzoek zoomen ze daarom in op de complexe leerkrachtvaardigheid ‘differentiëren’, die ze door middel van een cognitieve taakanlyse grondig in beeld hebben gebracht – zowel in ’traditioneel’ onderwijs, als in scholen waarin meer individueel wordt

Archief

Amsterdam 2018

Differentiëren als complexe leerkrachtvaardigheid

Verschillen tussen leerlingen in de klas worden steeds groter, het belang van differentiatie wordt meer benadrukt. Maar wat is differentiëren precies? Wat maakt het moeilijk? Welke kennis en vaardigheden heeft een leerkracht nodig? Maakt het uit of je ’traditioneel’ lesgeeft uit een boek, waarna de leerlingen hun verwerkingsopgaven in een (werk)schrift maken, of dat je Snappet, GynzyKids of andere adaptieve software gebruikt? En hoe kun je je differentiatievaardigheid vergroten?
Door deze workshop bekijk je differentiëren vanuit verschillende perspectieven en krijg je meer inzicht in de complexiteit van differentiatie. Daarnaast geven we praktische handreikingen voor het verbeteren van je eigen differentiatievaardigheid.