Adrie Visscher

Professor, Universiteit Twente en Universiteit Groningen

Workshop

Nederlands

Het maximaliseren van leerkrachtkwaliteiten

Hoewel kreten als ”De leerkracht maakt het verschil” en “De leerkracht doet ertoe” in onderwijsland regelmatig zijn te horen, hoort men opmerkelijk weinig over hoeveel de leerkracht er nu echt toe doet voor de prestaties van leerlingen. Ik zal daar in mijn presentatie op in gaan en de leerkrachtinvloed vergelijken met de impact van andere factoren. Daarna ga ik in op hoe de vaardigheden en de effectiviteit van leerkrachten zich ontwikkelen tijdens hun loopbaan en vertel ik wat we weten over hoe toppers in andere domeinen dan het onderwijs heel erg goed worden op hun terrein (deliberate practice). Tot slot sta ik stil bij de manieren waarop we die aanpak voor expertise-ontwikkeling zouden kunnen vertalen naar de opleding en nascholing van leerkrachten. Bij dat laatste ga ik ook in op wat geschikte en minder geschikte manieren zijn om het functioneren van leerkrachten te evalueren met het oog op professionalisering.

English

The maximisation of teachers’ expertise

Although remarks such as ‘This teacher makes a difference’ and ‘teachers matter’ can be heard quite frequently, not much is heard about how much the teachers really matter with regards to the accomplishments of learners. I will discuss this in my presentation and compare the impact of teachers to other factors. I will then discuss the development of teachers’ expertise throughout the course of their career and how top experts in other domains develop their expertise (deliberate practice). Finally, I will suggest how we can use this way of developing professional expertise for the training and the continuing professional development of teachers; I will also discuss useful and not so useful methods of evaluating the professional effectiveness of teachers from the perspective of professional development.

Meer info

Bio

Adrie Visscher is full professor aan de Universiteit Twente en daar voorzitter van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling. Hij bekleedt bovendien een bijzondere leerstoel aan de RUG. In zijn werk is de bevordering van de effectieve benutting van feedback een centraal thema. De feedback aan leerkrachten kan bijvoorbeeld gaan over de prestaties van leerlingen, maar ook over de didactische vaardigheden van leerkrachten (beoordeeld door een extern expert, of door leerlingen). Aangezien differentiatie hierbij ook ook vaak een belangrijke rol speelt, doet hij de laatste jaren ook steeds meer onderzoek naar wat de complexe differentiatietaak inhoudt en hoe leerkrachten zich deze eigen kunnen maken.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar