Monique Volman

Hoogleraar UVA

Exploreren kun je leren

Exploreren kun je leren;  de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen

De afgelopen tijd is de aandacht voor onderwijsdoelen als persoonsvorming en identiteitsontwikkeling sterk toegenomen (bijv. Platform Onderwijs2032). Ook de internationale wetenschappelijke literatuur liet de afgelopen tien jaar een explosie zien van aandacht voor de rol van het onderwijs in de identiteitsontwikkeling van leerlingen. In deze workshop presenteren we de resultaten van een literatuurstudie die in kaart brengt wat we uit onderzoek in het voortgezet onderwijs weten over de vraag  Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de identiteitsontwikkeling van leerlingen? Onderzoek laat enerzijds zien hoe lesinhouden, groeperingsvormen, verwachtingen van de leraar, enz. soms onbedoeld bepaalde identificaties voor leerlingen mogelijk maken en/of waarderen en andere niet. Anderzijds toont het hoe bewust georganiseerde exploratieve leerervaringen leerlingen kunnen helpen hun identiteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld door hen uit te dagen na te denken over bestaande identificaties of nieuwe identificaties te verkennen. In de workshop gaan we vervolgens in gesprek over de bruikbaarheid van de suggesties uit de literatuur, over ervaringen van de aanwezigen zelf met identiteitsontwikkeling op school en over eigen suggesties voor het ondersteunen van de identiteitsontwikkeling van leerlingen.

Meer info

Bio

Monique Volman is hoogleraar Onderwijskunde bij het Institute of Child Development and Education (CDE) aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek staat de vraag centraal hoe scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren voor een diverse groep leerlingen. Zij verricht veel van haar onderzoek in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en streeft ernaar bruggen te slaan tussen onderwijstheorie en onderwijspraktijk. Zij is voorzitter van de Vereniging voor Onderwijsresearch en lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de KNAW.

Downloads

slides 2017 

Exploreren Kun Je Leren (1.1 MiB)