Nicolette van Halem

Onderzoeker en Adviseur curriculum ontwerp

Gepersonaliseerd leren: ongelijk onderwijs voor gelijke kansen

Gepersonaliseerd leren is een hot topic in onderwijsland; ‘de leerling centraal’ is het nieuwe normaal. De afgelopen jaren ben ik dicht betrokken geweest bij verschillende onderzoeken naar ‘ongelijk onderwijs’. Deze onderzoeken richten zich op de rol van de docent, de rol van gepersonaliseerde oefenprogramma’s en ICT, maatschappelijke consequenties van gepersonaliseerd onderwijs en de mogelijkheden voor gepersonaliseerd onderwijs binnen de huidige wet- en regelgeving in Nederland. In deze sessie zal ik een aantal misvattingen over gepersonaliseerd leren aankaarten en ingaan op recent onderzoek. Kortom, ik ga in op de vraag: Wat weten we over de mogelijkheden voor- en de effecten van gepersonaliseerd onderwijs? Ik sluit af met een aantal praktische handvatten om in de dagelijkse onderwijspraktijk recht te doen aan verschillen.

Meer info

Bio

Nicolette is pedagoog en onderzoeker en gepassioneerd voor onderwijs waarin de leerling op de eerste plaats komt. Nicolette heeft het afgelopen jaar de onderzoeksmaster ‘Educational Sciences: Learning in Interaction’ cum laude afgerond en heeft een aantal maanden als visiting scholar aan de Universiteit van Cambridge onderzoek gedaan naar de lerende docent in de context van het ‘Lesson Study’ model. Nicolette doet momenteel bij het Amsterdam Center for Learning Analytics onderzoek naar gepersonaliseerde oefenprogramma’s. Verder doet Nicolette in samenwerking met de afdeling Educatie en Pedagogiek van de UU onderzoek naar adaptiviteit van een-op-een instructiemomenten in de klas. Daarbij werkt Nicolette als adviseur curriculum-ontwerp bij Kunskapsskolan Nederland aan de realisatie van organiseerbaar, effectief en duurzaam gepersonaliseerd onderwijs voor elke leerling.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar