Jurjen van der Helden

Cognitief Psycholoog

Model This!

Model this! Hoe voorspellende hersenen begrip van leren helpt
Er is de laatste decennia meer evidentie gekomen voor het idee dat de hersenen het best te omschrijven vallen met een (zogenaamde Bayesiaanse) voorspellingsmachine. Ze hebben tot functie om een zo goed mogelijk en model van de wereld te vormen dit het individu in staat stelt om zich optimaal in die wereld te gedragen. Deze cognitieve benadering biedt ruimte voor psychologische concepten als motivatie, relaties, en autonomie. In mijn workshop zal ik proberen inzichtelijk te maken hoe voorspellende hersenen samenhangt met leren en hoe dit samenhangt met meer psychologische concepten als motivatie, relaties en autonomie en hoe dit relevant is voor educatieve praktijken.

Meer info

Bio

Jurjen van der Helden (Groningen, 1972) studeerde in 2001 af in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 is hij aan dezelfde Universiteit gepromoveerd op hersenonderzoek naar visuele aandacht. Na zijn promotie heeft hij als postdoc onderzoek gedaan naar het aanleren van motorische vaardigheden aan de Universiteit Twente, waarna hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft gewerkt aan hersenonderzoek naar sociale invloeden op leren. Van 2013 tot 2015 was hij werkzaam aan de Saxion Hogeschool in Enschede en deed hij onderzoek naar zorgvraagstukken. Naast onderzoeker werkte hij op al deze instellingen als enthousiast docent. Hij geeft onderzoeksvaardigheden aan studenten aan de Fontys hogeschool voor de kunsten en vanaf 2017 is hij Docent aan de Fontys Hogeschool voor Pedagogiek. Zijn passie is het doorgronden van de psychologische en biologische fundamenten van de sociale, culturele en creatieve vermogens van de mens. Zijn ambitie is deze kennis met een breed publiek te delen. 

Downloads

slides 2017 (pdf) 

Model This (6.5 MiB)