Renske Bouwer & Monica Koster

Met Tekster een 10 voor schrijven

‘Schrijfvaardigheid van kinderen holt achteruit’, kopte het AD op 30 augustus. Ondanks dat schrijven door de oprukkende digitalisering belangrijker is dan ooit, blijkt een meerderheid van de leerlingen onder het gewenste niveau te presteren op het gebied van schrijfvaardigheid. Aan het eind van groep 8 is slechts 1 op de 3 leerlingen in staat om schriftelijk een boodschap goed over te brengen aan een lezer. De reden voor deze achterblijvende prestaties is dat er weinig goed lesmateriaal voor schrijven is en docenten vaak onvoldoende voorbereid zijn op het geven van schrijfonderwijs.
Dit kan natuurlijk beter, maar hoe? In nauwe samenwerking met basisschooldocenten hebben wij Tekster ontwikkeld, een lesmethode voor schrijven voor groep 6 t/m 8. Kern van Tekster is een schrijfstrategie waarmee leerlingen op een gestructureerde manier een aanpak leren voor het schrijven van teksten. Uit onderzoek met 144 docenten en bijna 3000 leerlingen blijkt dat leerlingen na 4 maanden Tekster maar liefst 1,5 leerjaar vooruitgaan. Dat betekent concreet dat leerlingen uit groep 6 na Tekster beter schrijven dan leerlingen uit groep 7 die niet met Tekster hebben gewerkt.
In deze lezing geven we een inkijkje in de lesmethode Tekster. We gaan in op de meest belangrijke ingrediënten voor een effectieve schrijfles en bespreken kwesties als: Hoe begeleid je beginnende schrijvers tijdens het schrijfproces? Hoe geef je effectieve feedback op schrijfproducten? Hoe beoordeel je schrijfproducten? Hierbij zullen we de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de dagelijkse lespraktijk.

Meer info

Bio
Renske Bouwer en Monica Koster zijn in september 2016 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op een grootschalig onderzoek naar effectief schrijfonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs. Tijdens hun promotietraject hebben ze in nauwe samenwerking met docenten de lesmethode Tekster ontwikkeld en de effectiviteit hiervan getest op basisscholen in heel Nederland. Monica en Renske hebben met de lesmethode de NRO-VOR praktijkprijs voor onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk gewonnen. De methode wordt op dit moment al op verschillende scholen met succes gebruikt. Monica werkt naast het verspreiden van Tekster als onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Renske is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen, waar zij onderzoek doet naar het beoordelen van competenties.
Downloads
Geen downloads beschikbaar.