Wim van de Hulst

Vanuit het perspectief van de leraar

ICME-13 vanuit het perspectief van de leraar

 

Er bestaat een kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: Resultaten uit het onderzoek zijn bij de meeste leraren niet of nauwelijks bekend.
Ik besloot daarom afgelopen zomer zelf als leraar in Hamburg te gaan kijken bij de ICME, het International Congress on Mathematical Education, de grootste internationale bijeenkomst van onderzoekers op het terrein van reken- en wiskundeonderwijs (www.icme13.org).
In de presentatie zal ik verslag doen van mijn observaties. Naast centrale thema’s tracht ik ook, zij het kort, inhoudelijk in te gaan op enkele specifieke onderwerpen uit de conferentie.
Ik zal zeker geen kant en klare antwoorden kunnen aanbieden, maar ik zal wel trachten uiteindelijk enkele concrete ideeën te opperen hoe je als wiskundeleraar (of als rekendocent in het basisonderwijs) mogelijk meer bekend kan raken met resultaten uit onderzoek.

 

Meer info

Bio

Ik ben nu ruim dertig jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, sinds midden jaren ’90 als leraar wiskunde. Tijdens mijn masteropleiding (2010-2014, om ook de eerstegraads bevoegdheid te behalen) ben ik geïnteresseerd geraakt in onderzoek. Maar zeker niet om het zelf ook te gaan doen. Integendeel! Ik verbaas me er juist over hoe enorm veel onderzoek er al is. En waar dan in de onderwijspraktijk vaak niet of nauwelijks iets mee gedaan wordt… Met het bestuderen van deze rare kloof tussen onderzoek en (onderwijs)praktijk ben ik na mijn masterstudie bezig gebleven als een soort persoonlijk onderzoekstraject.

Downloads

slides 2017 

ICME13 Vanuit Het Perspectief Vd Leraar (1.7 MiB)