Ronald Keijzer

Ronald Keijzer

lector, Hogeschool iPabo
Fokke Munk

Fokke Munk

Lerarenopleider, Hogeschool iPabo

Workshop

De Rekentaalkaart

Rekenen-wiskunde is een talig vak. Het is daarom zaak leerlingen in de reken-wiskundeles te ondersteunen bij het verwerven van deze “taal van het vak”. In het kader van het TRaP-project (Talig Rekenen als Professie), is door onderzoekers en leraren nagegaan hoe deze laatste het best ondersteund worden om leerlingen een passende talige ondersteuning te bieden. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de zogenaamde Rekentaalkaart. Deze kaart is een hulpmiddel voor de leraar om methodelessen rekenen-wiskunde talig te doordenken. We geven achtergronden bij talige ondersteuning van kinderen in de reken-wiskundeles, schetsen het ontwikkeltraject van de Rekentaalkaart en laten we zien hoe leraren de Rekentaalkaart bij het voorbereiden van hun reken-wiskundelessen kunnen gebruiken.

Meer info

Bio

Ronald Keijzer (1959) was tussen 1988 en 2008 lerarenopleider rekenen-wiskunde aan verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs. Al vanaf het begin van zijn carrière heeft hij opleiden gecombineerd met het doen van onderzoek en het ontwikkelen van (vernieuwende) onderwijsmaterialen. Sinds 2008 is hij lector rekenen-wiskunde. Verricht onderzoek in samenwerking met lerarenopleiders in de ELWIeR-onderzoeksgroep, is projectleider van de Grote Rekendag, hoofdredacteur van ‘Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek’ en was projectleider van het TRaP-project, dat zich richt op taal in de reken-wiskundeles. Keijzer heeft vele publicaties op zijn naam staan over het reken-wiskundeonderwijs.

Fokke Munk. Docent rekenen-wiskunde&didactiek op de hogeschool iPabo (Amsterdam) sinds 1990. Sinds 2005 betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van de post-HBO opleiding coördinator rekenen. Medewerker bij diverse ontwikkel-en onderzoeksprojecten van de Universiteit Utrecht (Freudenthal Instituut), en de hogeschool iPabo, o.a. Talentenkracht, Grote Rekendag, succes rekenen voor laag gecijferden, opleiding rekendocent op het mbo, en versterken van het rekenonderwijs in Indonesië. Medeauteur van diverse publicaties, zowel op het terrein van de lerarenopleiding, de nascholing van leraren, als voor het basisonderwijs en vve.

Downloads

slides 2018 

Keizer-Munk REDAdam18 (1.9 MiB)

Archief

Amsterdam 2018

De Rekentaalkaart

Rekenen-wiskunde is een talig vak. Het is daarom zaak leerlingen in de reken-wiskundeles te ondersteunen bij het verwerven van deze “taal van het vak”. In het kader van het TRaP-project (Talig Rekenen als Professie), is door onderzoekers en leraren nagegaan hoe deze laatste het best ondersteund worden om leerlingen een passende talige ondersteuning te bieden. Dit leidde uiteindelijk tot de ontwikkeling van de zogenaamde Rekentaalkaart. Deze kaart is een hulpmiddel voor de leraar om methodelessen rekenen-wiskunde talig te doordenken. We geven achtergronden bij talige ondersteuning van kinderen in de reken-wiskundeles, schetsen het ontwikkeltraject van de Rekentaalkaart en laten we zien hoe leraren de Rekentaalkaart bij het voorbereiden van hun reken-wiskundelessen kunnen gebruiken.