Wilma Kippers

Wilma Kippers

Onderzoeker, Universiteit Twente
Christel Wolterinck

Christel Wolterinck

Conrector/onderzoeker, Stichting Carmelcollege

Workshop

Nederlands

Formatief toetsen integreren met de dagelijkse lespraktijk

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Onder toetsen verstaan wij alle manieren waarop docenten en leerlingen informatie kunnen verzamelen over het leren van leerlingen, dus bijvoorbeeld pen-en-papier toetsen, (huiswerk)opdrachten, observaties tijdens de les en vragen stellen in de klas.

De afgelopen jaren is op de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar het toepassen van formatief toetsen door docenten in het voortgezet onderwijs. We willen in deze workshop onze inzichten uit onderzoek over formatief toetsen beschikbaar maken en vertalen naar de onderwijspraktijk, met de bedoeling die verder te ontwikkelen. In deze workshop willen we samen met u reflecteren op de mate waarin formatief toetsen wordt toegepast in uw eigen lespraktijk en geven we voorbeelden van hoe u formatief toetsen zou kunnen toepassen.

English

Integrating formative assessment in daily teaching practice

Formative assessment is about using information from tests to improve teaching practice. Both teachers and students play a role in this. By testing, we mean all the ways in which teachers and pupils can gather information about pupils’ learning, for example pen-and-paper tests, (homework) assignments, observations during class and asking questions in the classroom.

In recent years, research has been done at the University of Twente on the application of formative assessment by teachers in secondary education. In this workshop we want to make our insights from research into formative assessment available and translate it into educational practice, with the intention of further developing it. In this workshop we want to reflect with you on the extent to which formative assessment is applied in your own teaching practice and we shall give examples of how you could apply formative assessment.

Meer info

Bio

Wilma Kippers, MSc is werkzaam als promovenda binnen het project Datateams van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Universiteit Twente. Zij doet onderzoek naar het formatieve gebruik van data in het voortgezet onderwijs. Vragen die centraal staan in haar onderzoek zijn: In welke mate en hoe wordt formatief toetsen toegepast, volgens docenten? In hoeverre ontwikkelen docenten en schoolleiders kennis en vaardigheden tijdens de datateam interventie? Hoe interpreteren docenten en leerlingen de Diagnostische Tussentijdse Toets rapportages en welke vervolgstappen besluiten zij te nemen? Kippers is medeauteur van een aantal artikelen op het gebied van formatief toetsen.

Drs. Christel Wolterinck is teamleider Onderzoek en Onderwijsontwikkeling op het Marianum, een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo, vwo, en gymnasium (Stichting Carmelcollege) in Groenlo en Lichtenvoorde. Daarnaast is ze werkzaam op de Universiteit Twente als promovenda bij het project Datateams van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling. Haar onderzoek richt zich op het toepassen van formatief toetsen in de lespraktijk van het voortgezet onderwijs. Hierbij ligt de focus op de vragen hoe we docenten kunnen professionaliseren in het toepassen van formatief toetsen in de les, en hoe we leerlingen kunnen betrekken bij het proces van formatief toetsen.

Downloads

slides 2018 English 

Kippers Wolternick REDAdam18 EN (1.8 MiB)

slides 2018 Nederlands 

Kippers Wolternick REDAdam18 NL (2.3 MiB)

Archief

Amsterdam 2018

Formatief toetsen integreren met de dagelijkse lespraktijk

Bij formatief toetsen gaat het om het gebruiken van informatie uit toetsen met als doel het verbeteren van de lespraktijk. Zowel docenten als leerlingen spelen hierin een rol. Onder toetsen verstaan wij alle manieren waarop docenten en leerlingen informatie kunnen verzamelen over het leren van leerlingen, dus bijvoorbeeld pen-en-papier toetsen, (huiswerk)opdrachten, observaties tijdens de les en vragen stellen in de klas.

De afgelopen jaren is op de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar het toepassen van formatief toetsen door docenten in het voortgezet onderwijs. We willen in deze workshop onze inzichten uit onderzoek over formatief toetsen beschikbaar maken en vertalen naar de onderwijspraktijk, met de bedoeling die verder te ontwikkelen. In deze workshop willen we samen met u reflecteren op de mate waarin formatief toetsen wordt toegepast in uw eigen lespraktijk en geven we voorbeelden van hoe u formatief toetsen zou kunnen toepassen.

Integrating formative assessment in daily teaching practice

Formative assessment is about using information from tests to improve teaching practice. Both teachers and students play a role in this. By testing, we mean all the ways in which teachers and pupils can gather information about pupils’ learning, for example pen-and-paper tests, (homework) assignments, observations during class and asking questions in the classroom.

In recent years, research has been done at the University of Twente on the application of formative assessment by teachers in secondary education. In this workshop we want to make our insights from research into formative assessment available and translate it into educational practice, with the intention of further developing it. In this workshop we want to reflect with you on the extent to which formative assessment is applied in your own teaching practice and we shall give examples of how you could apply formative assessment.