In deze workshop zal ik kort vertellen over het initiatief van de Docentendenktank, die dit schooljaar gestart is door Simon Verwer en Eke Rebergen. We zijn een groep van onafhankelijke onderzoekers die vanuit onze praktijk als leraar een specifiek onderwerp een schooljaar lang adopteren. Na een oproep melden ongeveer vijftig leraren zich aan, waarna een groep van zeven leraren gestart is om middels praktijkgedreven onderwijsonderzoek recht te doen aan de taal, de wijsheid en de ervaring van onderwijzers binnen het verwetenschappelijkte onderwijsonderzoeksdiscours. Een algemene indruk is van het initiatief is te krijgen via een aantal startblogs en een reflectie hierop die te lezen zijn via de website www.onderwijsfilosofie.nl

Als onderzoekscoördinator en onderzoeksbegeleider op het Fioretti College in Veghel heb ik me de afgelopen jaren gericht op het creëren van de ideale ruimte voor praktijkonderzoek in de school. Het betreft hier een ruimte die mijns inziens voorbij gaat aan het beperkte idee van de onderzoeksruimte als concrete plek met een lengte, breedte en hoogte, waarbinnen alles “duidelijk” dient te zijn.

In de workshop zal ik kort vertellen over mijn eigen onderzoek, mijn worsteling als onderzoekscoördinator met onderzoek in de school, gekoppeld aan wat algemene principes van de Docentendenktank zoals deze zich dit jaar ontvouwt.

Robert-Jan Gruijthuijzen

Robert-Jan Gruijthuijzen (36) is dertien jaar docent maatschappijleer op het Fioretti College in Veghel en docent Filosofie op het Udens College. Hij heeft filosofie gestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen vijf jaar gericht als onderzoekscoördinator op het coördineren en begeleiden van praktijkonderzoek binnen de Academische Opleidingsschool Noord-Oost Brabant op het Fioretti College. Robert-Jan heeft zich beziggehouden met verschillende thema’s binnen het onderwijs. Op dit moment is hij een van de drijvende krachten achter het Erasmus+  project “School Class to Business Class”. Dit project richt zich op het organiseren en consolideren van samenwerkingsverbanden tussen school en bedrijfsleven met als uiteindelijk doel de ondernemende en onderzoekende houding te stimuleren van VMBO-leerlingen binnen de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen. Robert-Jan geeft les aan vrijwel alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs, van klas drie basisberoepsgerichte leerweg tot aan eindexamenklassen VWO. Hij heeft alle niveaus, met talloze problematieken, verschillende realiteiten en (onderwijs)culturen doorleefd.