Hester Ijsseling

De Kleine Reus

Fenomenologie van de praktijk: kennismaken met een andere benadering van onderwijsonderzoek

Wat betekent het begrip subjectwording of subjectivering (Biesta, Meirieu, Pols), dat ook wel de vertaling ‘persoonsvorming’ heeft gekregen? En hoe kan dit begrip ons meer zicht bieden op een onderbelicht aspect van onze onderwijspraktijk? Om dit te onderzoeken, doen we een beroep op de fenomenologie van de praktijk (zie bijv. Max van Manen, Researching Lived Experience, en Jonathan Smith et al., Interpretative Phenomenological Analysis). Tijdens de workshop gaan we deze manier van onderzoek praktiseren. We beginnen niet bij de theorie maar bij de doorleefde ervaring. ‘Zu den Sachen selbst’, zoals Edmund Husserl, de vader van de fenomenologie, zou zeggen. Na een korte schets van de fenomenologische onderzoeksbenadering, gaan met elkaar in gesprek over een concrete ervaring in de klas. Langs die weg proberen we dicht bij het verschijnsel van subjectwording te komen. Als deelnemer wordt je gevraagd een voorbeeld uit je eigen onderwijspraktijk aan te dragen, waarin naar jouw indruk sprake was van subjectwording/subjectivering/persoonsvorming. Een van de voorbeelden zullen we als uitgangspunt nemen voor onderzoek.

Meer info

Bio
Hester IJsseling is doctor in de wijsbegeerte en leraar op basisschool De Kleine Reus te Amsterdam. In het schooljaar 2016/2017 werkt zij aan een onderzoeksproject met subsidie van het Lerarenontwikkelfonds. Zij doet onderzoek naar het begrip subjectwording zoals dat door onderwijspedagogen Gert Biesta, Wouter Pols en Philippe Meirieu wordt gehanteerd. Met behulp van een socratische/fenomenologische benadering probeert zij, in gesprek met leraren, vanuit hun ervaringen in de klas, dicht bij het verschijnsel van subjectwording te komen. Hester roert zich in de maatschappelijke dialoog over onderwijs, niet alleen in real life maar ook via haar blog: hesterij.blogspot.nl en via twitter @hesterij
Downloads

Nog geen downloads beschikbaar

Social Media