Prof. dr. Paul Kirschner

Universiteitshoogleraar, Open Universtiteit

Sessie

Nederlands

Op de Schouders van Reuzen: Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.

Deze bijzondere Keynote staat in het teken van de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Op de Schouders van Reuzen’.

Het boek vertaalt 24 wetenschappelijke kernartikelen uit de cognitieve- en onderwijswetenschappen naar de dagelijkse lespraktijk.

Begrippen als Cognitive Load Theory, Dual Coding en Scaffolding klinken mooi en er zit degelijk onderwijskundig onderzoek achter, maar hoe kun je als leraar deze wetenschappelijke begrippen effectief toepassen in je lespraktijk?
Paul A. Kirschner en twee jonge wetenschappers (Luce Claessens en Steven Raaijmakers) schreven het voor u op. Dankzij de medewerking van Didactief en financiering door 10 onderwijsstichtingen, 1 PABO en de PO-raad kan elke leraar in het PO (en straks ook het VO) beschikken over deze uiterst toegankelijke gids. Paul zal in deze Keynote de betekenis 3 of 4 van de kernartikelen toelichten en u laten zien hoe u er in uw lessen gebruik van kan maken.

Aan de orde komen:
· Cognitive Load Theory
· Dual Coding
· Advance Organisers
· Assessment en Terugkoppeling

Ten slotte zal het eerste exemplaar van het boek uitgereikt worden.

English

Don’ts and Do’s for Using ICT in the Classroom: What Good Science Tells Us

ICT can be a great facilitator if used correctly, but can also wreak havoc and hurt learning if used wrong. Before presenting evidence-informed ways to use ICT for the benefit of students and learning, I’ll present and illustrate a number things that teachers should avoid at all costs.

Meer info

Bio

Paul Kirschner is hoogleraar Onderwijspsychologie en Universiteitshoogleraar aan de Open Universiteit. Hij is ook Visiting Professor of Education met speciaal nadruk op Leren en Interactie in Docenteducatie aan de University of Oulu, Finland. Kirschner was president van de International Society of the Learning Sciences (ISLS) en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. Hij is expert op het terrein van een onderwijsontwerp en leerprocessen, leven-lang-leren, ontwikkeling van interactie in het leren en onderwijs, computerondersteund samenwerkend leren (CSCL) en assessment. Kirschner is (co-)auteur van vele wetenschappelijke publicaties, columns in verschillende media en onder andere de volgende boeken: Visualizing ArgumentationTen Steps to Complex LearningWhat We Know about CSCL en Urban Legends about Learning and Education.

Archief

Amsterdam 2017

Wat Werkt en Waarom (WWW)? Leeraanpakken die Werkelijk Werken en Waarom.
Korte inhoud lezing/workshop: Vorig jaar presenteerde ik een aantal onderwijsmythes en hoe deze het leren nadelig beïnvloedden. Dit jaar een iets meer positief verhaal waarin ik een aantal makkelijk toe te passen leeraanpakken die bewezen positieve leereffecten hebben en hoe die toe-/ingepast kunnen worden in jouw dagelijkse onderwijspraktijk.

Amsterdam 2017 (English)

Educational Urban Legends: Busting Persistent Myths in Education and Educational Innovation

Paul Kirschner will look at a number of these urban legends from the perspective of what cognitive science and good research in the field has to say about them.