Inge de Wolf

hoogleraar & inspecteur, Universiteit Maastricht & Inspectie van het Onderwijs

Sessie

Samen bouwen aan gelijke kansen in het onderwijs. Pak een hamer en doe mee!

De kansenongelijkheid is de afgelopen jaren opgelopen. Even slimme leerlingen komen steeds vaker op verschillende niveaus, afhankelijk van het diploma van hun ouders. Hoe ontstaan verschillen in kansen tussen leerlingen? Hoe verschillen scholen hierin? En wat kun je eraan doen als docent?

Tijdens de workshop krijg je inzichten mee uit de wetenschap en uit de onderwijspraktijk. Wat werkt, wat lijkt kansrijk en wat zijn fabels? Tijdens de sessie ervaar je tegelijkertijd hoe wetenschappers, docenten en inspecteurs samen werken in de academische werkplaats onderwijskwaliteit. En misschien pak je de hamer op en bouw je samen mee aan beter onderwijs voor alle leerlingen op je school en in Nederland!

De workshop is interactief. Je krijgt de meest recente inzichten mee uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ook wordt je gevraagd na te denken over gelijke kansen op je eigen school. Tot slot ontwerpen we met elkaar kansrijke maatregelen om gelijke kansen op je school en in Nederland te helpen vergroten.

Meer info

Inge de Wolf is initiatiefnemer en hoofd van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit. De werkplaats is een onderzoekssamenwerking tussen mensen werkzaam in het onderwijs, de wetenschap (UM en VU) en de inspectie. De projecten van de werkplaats laten de meerwaarde zien van een sterke verbinding tussen het onderwijsveld, de wetenschap en beleid/toezicht. Ook in haar eigen leven zoekt Inge deze verbinding, met name door haar combinatie-baan van hoogleraar (UM) en inspecteur (verantwoordelijk voor de Staat van het Onderwijs). Verder werkt Inge regelmatig aan projecten van de OESO en de Wereldbank, projecten waarin ook wetenschap, praktijk en beleid nauw verweven zijn.

Inge de Wolf is initiatiefnemer en hoofd van de Academische Werkplaats Onderwijskwaliteit. De werkplaats is een onderzoekssamenwerking tussen mensen werkzaam in het onderwijs, de wetenschap (UM en VU) en de inspectie. De projecten van de werkplaats laten de meerwaarde zien van een sterke verbinding tussen het onderwijsveld, de wetenschap en beleid/toezicht. Ook in haar eigen leven zoekt Inge deze verbinding, met name door haar combinatie-baan van hoogleraar (UM) en inspecteur (verantwoordelijk voor de Staat van het Onderwijs). Verder werkt Inge regelmatig aan projecten van de OESO en de Wereldbank, projecten waarin ook wetenschap, praktijk en beleid nauw verweven zijn.