Christian Bokhove

Associate Professor, University of Southampton

Sessie

Pas op voor nieuwe mythes!

Het is heel mooi dat het onderwijs steeds meer belangstelling toont voor onderzoek (‘evidence’) zodat voorkomen wordt dat misconcepties, mythes zelfs, post kunnen vatten. Het kan echter zo zijn dat tijdens het rechtzetten van misvattingen met behulp van onderzoek, nieuwe mythes kunnen ontstaan. Gebruik een wiskundige formule, zeg dat onderzoek gebaseerd is op de meest recent inzichten op het brein of noem het toverwoord ‘cognitieve psychologie’ en klaar is Kees. Na een algemene inleiding over mythes, zal deze presentatie voorbeelden geven hoe misrepresentaties van onderwijskundig, economisch, en psychologisch onderzoek wellicht kunnen leiden tot nieuwe mythes.

Meer info

Bio

Bokhove is een specialist in het gebruik van ICT in het wiskunde onderwijs. Hij was wiskunde en ICT docent en hoofd van de ICT afdeling op een VO school van 1998-2012. In die tijd nam hij deel aan en leidde wiskunde en ICT projecten (wisweb, Galois, Sage). In 2011 verkreeg hij zijn doctorstite aan de Universiteit van Utrecht l met zijn promotieonderzoek  ‘Use of ICT for acquiring, practicing and assessing algebraic expertise’ (ver RED: ‘Gebruik van ICT voor het verkrijgen, beoefenen en beoordelen van algebra kennis’). Vanaf 2012 is bij benoemd als universitair docent wiskundeonderwijs aan de Universiteit van Southhampton.

Downloads

slides 2018 (Nederlands)

Bokhove REDAdam18 NL (2.9 MiB)

slides 2018 (English) 

Bokhove REDAdam18 EN (3.0 MiB)

Archief

Amsterdam 2016

Wiskunde: vaardigheden, inzicht of allebei?

Binnen het wiskunde-onderwijs wordt vaak gediscussieerd over wat belangrijker is: vaardigheden of inzicht. Aan de ene kant wordt gewezen op de achteruitgang van vaardigheiden zoals bij het oplossen van vergelijkingen. Aan de andere kant wordt gezegd dat het als een aap uitvoeren van een recept niet tot inzicht leidt. Wie heeft gelijk? In deze sessie geef ik een overzicht van onderwijskundig en psychologisch onderzoek op het vlak van dit onderwerp. TIMSS en PISA komen ook nog even langs. Het past in bredere (kritische!) discussies over kennis en vaardigheden. We zullen zien dat vaardigheden en inzicht hand in hand gaan.

download presentatie:

Red Adam 16 NEDs Web (675.4 KiB)

Amsterdam 2018

Pas op voor nieuwe mythes!

Het is heel mooi dat het onderwijs steeds meer belangstelling toont voor onderzoek (‘evidence’) zodat voorkomen wordt dat misconcepties, mythes zelfs, post kunnen vatten. Het kan echter zo zijn dat tijdens het rechtzetten van misvattingen met behulp van onderzoek, nieuwe mythes kunnen ontstaan. Gebruik een wiskundige formule, zeg dat onderzoek gebaseerd is op de meest recent inzichten op het brein of noem het toverwoord ‘cognitieve psychologie’ en klaar is Kees. Na een algemene inleiding over mythes, zal deze presentatie voorbeelden geven hoe misrepresentaties van onderwijskundig, economisch, en psychologisch onderzoek wellicht kunnen leiden tot nieuwe mythes.

This is the new m*th!

It’s good that education is talking about evidence and preventing myths to take hold. However, in the advent of this mythbusting naive adoption of counter-research is creating new myths. Use a maths formula, stick a ‘neuroscientific’ image on it or suggest it is all about cognitive science and you are ready to go! This talk will give examples how naive interpretations of educational (e.g. with PISA), econometric, neuroscientific and psychological (e.g. ‘less load is better’) research are creating new myths.