Siemon Beute

Het Element

Professionalisering van de beoordelingspraktijk die uitdaagt tot betekenisvol leren

Welke kennis en opvattingen hebben de docenten over formatief toetsen? Wat levert experimenteren met formatief toetsen op voor het betekenisvol leren volgens leerlingen en docenten? Wat leren docenten van deelname aan onderzoek naar formatief toetsen in de eigen praktijk? In deze bijdrage wordt aangesloten bij het thema toetsing. 
Twaalf masterstudenten Leren en Innoveren hebben actieonderzoek uitgevoerd op hun eigen school. Aan dit praktijkonderzoek namen 59 docenten vanuit het PO, VO, MBO en HBO deel. Na een presentatie van de opbrengsten van dit praktijkonderzoek gaan we in gesprek over de discussie en aanbevelingen. Met als doel om zelf te kunnen bijdragen aan een beoordelingspraktijk die uitdaagt tot betekenisvol leren.

Meer info

Bio

Alweer 9 jaar geleden startte ik als docent Bewegingsonderwijs op Het Element in Amersfoort. Toen nog Prisma College VMBO. Afhankelijk van de instroom geef ik een deel van mijn lessen aan anderstaligen (vluchtelingen en immigranten). Hier wordt mijn passie voor beter worden in (samen) leren bewegen gevoed. Daarnaast geef ik les aan de klassen in leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Door deelname aan het professionaliseringstraject met behulp van Keiwijzer en het gebruik van digitale lesmethodes voor reken en taalonderwijs (MuiswerkOnline) verbreedde mijn blikveld zich van bewegingsonderwijs naar ‘onderwijs in beweging’. De afgelopen twee jaar heb ik de Master Learning en Innovation gevolgd. Daar raakte ik meer geïnteresseerd in docentenprofessionalisering. Doormiddel van actieonderzoek heb ik met collega’s onderzoek gedaan naar onze kennis en opvattingen ten aanzien van toetsbekwaamheid.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar