Hoe kan de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk worden overbrugd?  Na een korte uiteenzetting van oorzaken van de kloof en de mogelijke oplossingsrichtingen worden concrete casussen beschreven van manieren waarop onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk kunnen worden verbonden. Vervolgens wordt een casus verder uitgediept. Deze casus betreft een onderzoek naar afstudeeronderzoek van studenten van een universitaire pabo. De casus maakt duidelijk dat de samenwerking tussen school en opleiding op uiteenlopende wijze kan worden vormgeven, en dat dit ook resulteert in verschillende opbrengsten. Met de deelnemers wordt nagegaan hoe de opbrengsten zouden kunnen worden geoptimaliseerd. De workshop wordt verzorgd door Hein Broekkamp, Marco Snoek, Judith Bekebrede, Fadie Hanna, Hester Edzes en Theun Creton.

Extra info (pdf): Icon of Broekkamp-handout Pdf Broekkamp-handout Pdf (72.8 KiB)

Hein Broekkamp

Hein Broekkamp heeft zich op uiteenlopende wijze bezig gehouden met de relatie tussen onderzoek en de onderwijspraktijk. In 2006 publiceerde hij samen met Bernadette van Hout-Wolters “De kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk: een overzichtsstudie van problemen, oorzaken en oplossingen” (Kohnstamm kennisreeks). Als onderzoeker en docent bij de programmagroep Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht was hij betrokken bij de oprichting van de eerste academische pabo. Van 2010-2014 was hij werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was daar als onderwijsdirecteur verantwoordelijk voor de bacheloropleidingen pedagogiek, onderwijskunde en de universitaire pabo. Sinds januari 2015 werkt hij als stafmedewerker bij de Onderwijsraad. Op de ResearchEd verzorgt Hein Broekkamp een workshop samen met zijn voormalige collega’s van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam: Marco Snoek, Judith Bekebrede, Fadie Hanna, Hester Edzes en Theun Creton.