Artikelen door Joanne Smolka

,

a word from Tom Bennett

A word from Tom Bennett It’s been an extraordinary year for researchED. We took the concept to New York, Sydney, and watched as it started to grow in new climates. And now, we’ve come together for our first conference in Amsterdam. I can’t tell you how proud this makes me; by that I mean proud […]

,

Naar een duurzame onderzoekscultuur op school

Een flink aantal scholen is inmiddels een ‘academische onderzoeksschool’. De infrastructuur voor schoolgebonden (praktijk)onderzoek die daarbij hoort is echter maar moeilijk op de been te krijgen en vooral te houden. ink wat scholen en docent- onderzoekers lijken inmiddels teleurgesteld afgehaakt. Op basis van jullie eigen ervaringen en met gebruikmaking van de inzichten van een school […]

,

Eduprudentie

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het onderwijsonderzoek geprofessionaliseerd, dat wil zeggen: geschoeid op de leest van de (empirische) sociale wetenschappen. Dat heeft zonder meer veel nuttige inzichten opgeleverd. De vraag is echter of inderdaad alle verschijnselen in en om dat onderwijs op zo’n manier onderzocht kunnen of moeten worden. Met het verdwijnen […]

,

Het leven van een scepticus*

Titel: Het leven van een loser scepticus Er wordt veel over onderwijs gezegd, en nog meer over hoe onderwijs beter kan en moet. Scholen en leraren worden overspoeld door inzichten en visies afkomstig van zowel outsiders als insiders. Onderwijskundigen bevinden zich zowel buiten als binnen de lijnen van het speelveld: soms roepen zij vanaf de […]

,

Het leesproces van leerlingen in beeld: gevolgen voor tekst en onderwijs

85 procent van het curriculum bestaat uit geschreven tekst. Dat vraagt om een goede leesvaardigheid en om goed studiemateriaal. In deze sessie laat ik zien hoe leerlingen hun studieteksten verwerken. Welke e ecten tekstkenmerken hebben, zoals samenhang, zinslengte, lay-out en een verhalende schrijfstijl op het leesproces van leerlingen. En hoe je leesprocessen stimuleert die belangrijk […]

,

Flip the system: onderwijsonderzoek voor een professionele beroepsgroep

Het Nederlands onderwijs kent een lange historie aan (mislukte) topdown-hervormingen. Recent wordt de gedachte populairder dat het onderwijs gebaat is bij bottom-up- hervormingen. Onderwijssystemen zijn beter in staat om in te springen op veranderende behoeften door vernieuwingen en innovaties van onderop te voeden en te faciliteren, maar dat vereist wel een beroepsgroep die ‘in beweging’ […]

,

Het woord is aan de leerling. Leerlinggestuurde voortgangsgesprekken

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn de traditionele ouderavonden op het Herman Wesselink College vervangen door driehoeksgesprekken. Elke leerling voert samen met zijn ouders en mentor twee keer per jaar een voortgangsgesprek van ongeveer een half uur. De leerling bereidt zoveel mogelijk zelf het gesprek voor. Deze invoering is mede het gevolg van een gerandomiseerd experiment […]