1. Het NRO onderneemt diverse activiteiten voor het onderwijs om de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk te versterken. In onze sessie geven we een korte presentatie van deze activiteiten. Vervolgens gaan we erover in gesprek met de deelnemers. Welke activiteiten vindt u zinvol, welke mist u? Bij welke activiteiten zou u betrokken willen zijn, over welke wilt u meer weten? Hoe kunnen deze activiteiten verbeteren?
    De sessie is bedoeld voor docenten en andere onderwijsprofessionals, zoals schoolleiders, bestuurders en intern begeleiders. Onderzoekers zijn ook van harte welkom om mee te praten.
  2. Het NRO financiert praktijkgericht onderwijsonderzoek waarin leerkrachten samenwerken met wetenschappers. In onze sessie vertellen we wat dit onderzoek inhoudt en wat het oplevert. Ook gaan we in op de mogelijkheden voor leerkrachten (onderwijsinstellingen) om financiering aan te vragen voor dit praktijkgericht onderzoek.

Linda Sontag

Linda Sontag is secretaris van de programmaraad praktijkgericht onderzoek van het NRO. Deze programmaraad financiert onderzoeksprojecten die aantoonbaar bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Als senior beleidsmedewerker van het NRO werkt Linda ook mee aan academische werkplaatsen in het onderwijs. Eerder was ze onderwijsonderzoeker bij onder meer de KPC-groep en het IVA.

Marion Stenneke

Marion Stenneke is adviseur kennisbenutting bij het NRO. Ze werkt aan de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk en ondersteunt onderzoekers bij het verspreiden en benutten van resultaten. Eerder werkte Marion als verslaggever en onderzoeksjournalist bij onder meer het ANP en Radio 1, en als voorlichter bij NWO.