Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn de traditionele ouderavonden op het Herman Wesselink College vervangen door driehoeksgesprekken. Elke leerling voert samen met zijn ouders en mentor twee keer per jaar een voortgangsgesprek van ongeveer een half uur. De leerling bereidt zoveel mogelijk zelf het gesprek voor. Deze invoering is mede het gevolg van een gerandomiseerd experiment dat ik in havo 4 heb uitgevoerd, waarbij de helft van de leerlingen zelf hun gesprek voorbereidden, terwijl voor de andere helft van de leerlingen de mentor het gesprek voorbereidde. In deze bijeenkomst zal ik de opzet en de uitkomsten van het onderzoek bespreken. Ook zal ik aandacht schenken aan de implementatie van deze gesprekken in de hele school en het tevredenheidsonderzoek wat we na het eerste jaar hebben uitgevoerd.

Maartje van der Eem

Maartje van der Eem is docent geschiedenis op het Hermann Wesselink College (Amstelveen). Zij heeft vier jaar als vakdidacticus op de eerstegraads lerarenopleiding van de Vrije Universiteit gewerkt. Tijdens de tweejarige opleiding  Master Evidence Based Innovation in Teaching (Maastricht University) heeft ze onderzoek gedaan naar leerlinggestuurde voortgangsgesprekken in havo 4. Deze gespreksvorm is vervolgens voor alle leerlingen van het Hermann Wesselink College ingevoerd. Momenteel heeft ze naast haar lestaak ook een taak als onderwijsonderzoeker.