Onderwijs en identiteitsontwikkeling. Na een schrale periode, waarin de nadruk lag op opbrengsten en presteren,  lijken politici, wetenschappers en leraren het de laatste tijd eens te zijn over het belang van persoonsvorming en identiteitsontwikkeling als doelen voor het onderwijs. Maar wat bedoelen we daar precies mee? En hoe werk je aan zulke doelen? In deze sessie presenteert Monique Volman een perspectief op de rol van onderwijs in de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Vanuit dat perspectief versterken cognitieve onderwijsdoelen, socialisatie en persoonsvorming elkaar, in plaats van dat ze met elkaar concurreren. Met de aanwezigen verkent ze hoe onderwijs op een positieve manier kan bijdragen aan identiteitsontwikkeling en in het bijzonder aan het ontwikkelen van positieve leeridentiteiten.

Monique Volman

Monique Volman is onderzoeksleider  bij het Institute of Child Development and Education (CDE) aan de Universiteit van Amsterdam.  Haar belangrijkste onderzoeksvelden zijn:  onderwijsomgevingen voor betekenisvol leren, diversiteit en het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze onderwerpen benadert ze vanuit een sociaal-cultureel perspectief. Zij beoogt met haar werk een brug te bouwen tussen onderwijskundige theorie en de onderwijspraktijk door docenten en onderzoekers bij elkaar te brengen en gezamenlijk onderwijsinnovaties te ontwerpen en te onderzoeken op basis van de onderwijskundige theorie.