Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het onderwijsonderzoek geprofessionaliseerd, dat wil zeggen: geschoeid op de leest van de (empirische) sociale wetenschappen. Dat heeft zonder meer veel nuttige inzichten opgeleverd. De vraag is echter of inderdaad alle verschijnselen in en om dat onderwijs op zo’n manier onderzocht kunnen of moeten worden. Met het verdwijnen van de oudere, meer bespiegelende (hermeneutisch-fenomenologische) traditie is veel taal om bijvoorbeeld het ‘pedagogische’ in het onderwijs te benoemen en te bespreken, verloren gegaan. In deze bijeenkomst gaan we samen op zoek naar de mogelijkheden,de voorwaarden, de beperkingen en de mogelijke gevaren van een herleefde geesteswetenschappelijk onderzoekspraktijk op het niveau van klas of school.

Alderik Visser

Alderik Visser is historicus en onderwijskundige en werkt als docent-onderzoeker op Thorbecke VO in Rotterdam. Hij schrijft op eigen titel blogs en artikelen over onderwijs, pedagogiek, filosofie en beleid. Daarover publiceerde hij o.a. In Het Alternatief I en II en de Engelstalige editie Flip the System. Op researchED verzorgt hij twee workshops: een over succesvolle ‘ankering’ van onderzoek binnen school, en een over Eduprudentie, een nieuw te ontwikkelen geesteswetenschappelijke onderzoeksmethode.