Taal is een gevoelig instrument waarmee wij gedachten van het ene brein proberen over te hevelen naar andere breinen. Aan taal alleen hebben we echter niet genoeg om een ander te kunnen begrijpen. Om talige boodschappen te kunnen begrijpen, moeten wij informatie uit de tekst combineren met onze achtergrondkennis. Dit is een complex proces waarin verschillende cognitieve functions betrokken zijn, zoals perceptie, aandacht, geheugen en voorstellingsvermogen. Aan de hand van concrete voorbeelden laat ik zien hoe het begrijpen van taal in zijn werk gaat.

Rolf Zwaan

Rolf Zwaan is Hoogleraar Biologische en Cognitieve Psychologie aan de Erasmus Universiteit. Zijn belangrijkste onderzoeksgebied is taalbegrip. Zijn recente onderzoek richt zich op de rol van beweging en waarneming bij begripsvorming. Hij wil deze twee onderzoeksgebieden integreren. Hij is hoofdredacteur van het nieuwe open-access wetenschappelijke tijdschrift Collabra  en is lid van de redactieraad van De Psycholoog. Hij schrijft een veelgelezen blog over wetenschap en taal: http://rolfzwaan.blogspot.nl/.