Ben Wilbrink

ABP, Kohnstamm Instituut, University of Amsterdam

Sessie

Discussie over het idee van eerlijk onderwijs

Een workshop bestaande uit plenaire discussie. Voorbereiding: ‘Naar eerlijk onderwijs’ in Van Twaalf tot Achttien, september 2018, op de website: http://van12tot18.nl/10-home/456-op-weg-naar-eerlijk-onderwijs Voor de liefhebbers ook de juist (10 september) gestarte blogreeks https://benwilbrink.wordpress.com/2018/08/23/fair-schooling-take-off/ met ongeveer iedere week een nieuwe aflevering. Ook zonder voorbereiding kan iedereen meedoen, natuurlijk, want over eerlijk onderwijs is er al wat langer discussie, zij het soms sterk verengd tot een ideaal van gelijke kansen voor gelijke talenten. Maar dat kan zo niet langer. Onderwijs máákt talenten. Onderwijs áánpassen aan talenten dreigt oneerlijk onderwijs te worden.

Meer info

Bio

Ben was onderwijsonderzoeker bij het  Kohnstamm Instituut van de UvA). Na zijn pensionering is hij actief gebleven in het onderwijsdebat als een prettige onafhankelijk bemoeial. Zijn aandacht gaat uit naar het rekenonderwijs in VO en PO en Onderwijs 2032(curriculum.nu). Zijn expertise ligt op het terrein van cijfergeven, toetsen, examens, selectie, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Zijn kennisbasis is testpsychologie en cognitieve psychologie. Levensprojecten: ontwerpen van toetsvragen en bouwen van een tentamenmodel.

Website: benwilbrink.nl

Twitter @benwilbrink

Downloads

Slides Engels 

In the world of educational measurement nothing is what it seems (204.2 KiB)

Slides Nederlands 

Toetsen en testen (149.8 KiB)

Archief

Amsterdam 2017

Toetsen en testen: individuele verschillen? En wat moeten we ermee?

Er gaat in het onderwijs veel mis door misvattingen over toetsen en examens. Schrik niet: de misvattingen zijn bij alle partijen in het onderwijs terug te vinden, zeker ook bij politici, en in het bijzonder bij ons expertisecentrum toetsen: het Cito. Ik neem u mee op een wervelende excursie langs de nodige gekkigheid die regelmatig in uw dagblad passeert. Of bij Lubach. Ik wil daarbij laten zien hoe psychologische inzichten vaak haaks staan op de folk psychology die in het onderwijsveld is te vinden. Psychologie is dan ook een vak dat zijn bestaansrecht goeddeels ontleent aan het corrigeren van wat gezond verstand ons zegt over leren, instrueren, toetsen en selecteren. Ik zal proberen u in de war te brengen, en hoop op een intensieve discussie. Geen zorg, voor de zekerheid schrijf ik een en ander uit en voorzie het van online beschikbare bronnen, na afloop beschikbaar.

Amsterdam 2017 English

In the world of educational measurement nothing is what it seems. 

Achievement tests might in fact be aptitude tests. Aptitude tests essentially are tests of intellectual abilities. Tests on intellectual abilities in fact test mainly for differences between pupils in those same abilities, something else altogether! Most assessment specialists will tell you that reliability of tests is of the essence. No, it isn’t. Not even their validity. Nor their utility. In education the worth of achievement tests lies in the information one can get from them: for the pupil, the teacher. Wait a sec, aren’t  they used for other purposes mainly? Placement? Selection? The award of diplomas? Accountability of schools or, god forbid, of teachers? International comparisons? To earn a buck? For another approach altogether, taking the individual pupil as the main actor, not the teacher, nor superiors, test developers, politicians or think tanks, see http://goo.gl/c4DmFL and be amazed.

To understand what is going on some history might be enlightening ( http://goo.gl/PQd1t ). Did you know that grading is just a standardised form of ranking? From social media I have picked up where and how teachers are struggling with assessment. If I have some advice to offer here, it will be based on psychology (its branches in cognition, personality, selection, experiment). And on a lifetime in educational research. How boring can that be?

Whatever. The interesting thing is: all of these viewpoints, inroads, aspects, they hang together and inform each other. It is easy to see, at least for hard core psychologists it is, how progressivist ideas of education, including those non-existent generic 21st century skills, work out as a forthright disaster in the field of educational measurement. Important issues here, especially on education(al opportunity).

Having ’the whole picture’ might inform your daily assessment activities, at least by developing some sensivity for possibly unsuspected ethical issues involved.