Gerdineke van Silfhout

Dr.- SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling

Sessie

Effectieve vragen stellen en feedback geven: makkelijker gezegd dan gedaan?!

Om leerlingen actief te betrekken bij en bewust te maken van hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Effectieve vragen stellen en feedback geven zijn daarbij essentieel, maar hoe doe je dat? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Naast praktische voorbeelden ga je ook naar huis met een aantal principes of uitgangspunten voor formatief lesgeven.

Meer info

Bio

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, afdeling voortgezet onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van taal in studiematerialen, geïntegreerd taalonderwijs en toetsing & evaluatie. Zij deed in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Momenteel houdt zij zich o.a. bezig met het inbedden van formatieve evalutie in de schoolpraktijk.

Downloads

2018 slides 

Silfhout REDAdam18 (844.2 KiB)

Hand-out 2017

Formatieve evaluatie =/≠ Leren zonder cijfers (1.5 MiB)

Archief

Amsterdam 2018

Peer feedback als effectieve leeractiviteit in basis- en voortgezet onderwijs

Om leerlingen actief te betrekken bij hun eigen leren is het van belang dat ze weten wat de doelen zijn waar naartoe ze werken, waar ze staan en hoe ze gestelde doelen bereiken. Feedback daarbij is essentieel, maar hoe geef je dat vorm in een klas met 30 leerlingen? Kunnen leerlingen daar zelf een rol in spelen, voor zichzelf en voor elkaar? Ja, is het antwoord. Peer feedback is een krachtig middel om een actieve en kritische leerhouding en zelfevaluatie te bewerkstelligen. In deze sessie ga je aan de slag met een aantal leeractiviteiten bij taal/Nederlands in het basisonderwijs (groep 6) en het voortgezet onderwijs (klas 1 en 2), die ook goed zijn in te zetten bij andere vakken waar leerlingen presenteren en schrijven. Centraal staat de vraag: wat zijn de voorwaarden voor het borgen dat peer feedback niet blijft bij ‘leuke presentatie’, ‘spannend verhaal’, maar het leerproces ondersteunt?

Amsterdam 2017

Formatieve evaluatie =/≠ Leren zonder cijfers
Toetsing is een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: de validiteit van examens, de hoeveelheid toetsen, het afschaffen van cijfers etc. In deze lezing zal ik het vooral hebben over toetsing in dienst van het leren, waarbij leerlingen hun leren kunnen verbeteren en verantwoordelijkheid voelen voor hun eigen leerontwikkeling. Formatieve evaluatie: weten waar een leerling heen moet, waar hij staat en hoe hij op de gewenste situatie komt. Waarom is deze vorm van evalueren zo belangrijk voor het leren? Betekent formatieve evaluatie het einde van cijfers geven? Wat zijn randvoorwaarden voor een goede implementatie ervan in de onderwijspraktijk en hoe krijgt het concreet vorm in de les? Vragen waarover we van gedachten zullen wisselen en we enkele schoolvoorbeelden zullen bespreken.