Hans Pollen

Adviseur Thuiszittersproblematiek, Advies Centrum Thuiszitters

Sessie

Thuiszitters en kwaliteit van passend onderwijs

Met kennis van tot 500 thuiszitters casussen en actieve betrokkenheid van tientallen vastgelopen casussen is er zicht op enerzijds (combinaties van) oorzaken, tevens aard van complexe dilemma’s, alsmede een palet aan oplossingsrichtingen.
Impliciete verwachtingen en opvattingen van ouders van leerlingen concurreren niet zelden met (impliciete) overtuigingen van docenten en management van scholen in het kader van passend onderwijs. Daarnaast brengen leerplichtambtenaren, (ortho)pedagogen en psychologen, Jeugd&Gezin ambtenaren, de schoolarts, de schoolmaatschappelijk werker, enz. hun eigen ‘professionele werktheorieën’ en werkprotocollen in. Indien deze keten samenwerkt, maar ouders van thuiszitters uitsluit, leidt dit tot verstrikkingen die vooral één verliezer kent: het kind!
Wanneer is er nou sprake van passend onderwijs en passend aanbod? Is maatwerk voor elk kind de oplossing, zoals nu zelfs op basis van wetgeving mogelijk is gemaakt? Leidt dit tot overdifferentiatie of moet dit worden voorkomen vanwege argumenten van kansenongelijkheid?
De presentatie bestaat uit korte inleidingen op stuurvragen, die deelnemers beantwoorden.
Bij de afsluiting wordt behoefte aan professionalisering van passend onderwijs geduid.

Meer info

Bio

Onderwijskunde – handelingspsychologie VU Amsterdam
Opleiding organisatie Simulatie bij Redmond en Simagine
Integraal procesmanagement bij ActionLearning Systems
Bio- en neuro-feedback opleiding bij Fun-da-men-tal
Adviseur onderwijs-arbeidsmarkt t.b.v. doelgroepen
Adviseur leven Lang Leren 2e kabinet Kok
Projectleider VU medisch centrum opleiding basisarts
MBO adviseur competentie gericht opleiden
Directeur VMBO Huijgenscollege Adam
Adviseur Inter-organisatorisch samenwerking onderwijs – stedelijke ontwikkeling
Onderwijs&HRM-projecten Mozambique, Angola, Suriname, Nederlandse Antillen
Zelfstandig adviseur KaosConsult; opdrachten binnen professionalisering onderwijs
Advies Centrum Thuiszitters (ACT!): adviseur

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar