Jos Cöp

onderwijskundige, schoolleider, adviseur, ontwikkelaar en spreker

Sessie

Effectiever leren en onderwijzen door het simpel te houden. Van doordraven op onderbuikgevoel naar evidence based afwegen.

Leren en onderwijzen zijn volop in beweging. Maar waar zijn we nu precies naar op weg? Hoe zal de school er straks uitzien? Hoe krijgen we de werkdruk onder controle? Hoe bestrijden we laaggeletterdheid? Hoe persoonlijk gaat het leren worden? Hoe verbeteren we de kwaliteit van de didactiek? Wat wordt de plek van ict daarbij? En wat wordt uiteindelijk de rol van de leraar en de schoolleider? Of zijn deze vragen allemaal onzin en moeten we juist zo min mogelijk willen veranderen?

Vanuit een brede onderwijskundige belangstelling stelt Jos Cöp wekelijks een nieuwsselectie samen. Met als doel het verzamelen en delen van actuele publicaties die bovenstaande en vergelijkbare vragen proberen te beantwoorden vanuit bewezen inzichten. Tijdens de interactieve lezing op ResearchEd 2019 zet hij samen met u de belangrijkste trends, ontwikkelingen en discussiepunten op een beeldende manier op een rijtje. Om deze vervolgens door te vertalen naar handelingswijzers en tips om direct mee aan de slag te gaan.

Meer info

Bio

Jos Cöp is onderwijskundige, schoolleider, adviseur, ontwikkelaar en spreker. Eerder was hij leerkracht basisonderwijs, schoolbegeleider, ICT-adviseur, methode-ontwikkelaar en uitgever. Hij houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met de verbetering van het taal- en leesonderwijs. Daarnaast is hij mateloos geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met leren, organiseren en innoveren. Jos publiceert veel in vooraanstaande onderwijsbladen en op websites. Verder is hij regelmatig spreker op onderwijsevenementen. In de sociale media vindt u hem onder meer op Linkedin en Twitter. Verder is hij actief met een eigen blog en een wekelijkse nieuwsselectie, waarin hij nieuwe ontwikkelingen graag met u deelt.

Downloads

geen downloads beschikbaar.

Archief

Amsterdam 2018

Hoe maken we het verschil? Op weg naar (nog) beter taalleesonderwijs.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

De kunst is om dit niet zozeer te doen vanuit wollige visiediscussies, maar het te baseren op waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit namelijk het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten.

Uit onderzoek en praktijkervaringen ontstaat langzamerhand een goed beeld hoe leertijd effectiever besteed kan worden. In een interactieve presentatie zet Jos Cöp op basis van recent panelonderzoek, (review)studies en recent verschenen onderwijskundige artikelen de belangrijkste ideeën op een rijtje die het in zich hebben om het taalleesonderwijs de komende 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Veel aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van hedendaagse leermiddelen en de didactische inzet van ICT.