Julia Vrolijk

Kandidaatbestuurslid BAB; Academisch leerkracht PO

Rutmer Ebbes

Kandidaatbestuurslid BAB; Academisch leerkracht PO

Afke Bunskoeke

Kandidaatbestuurslid BAB; Academisch leerkracht PO

Sessie

Ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs

Academische leerkrachten staan volop in de belangstelling. Met hun capaciteiten en vaardigheden kunnen zij namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs en het leren van leerlingen. Maar welke kwaliteiten kunnen op een positieve manier worden ingezet voor de klas, in het team en bij besturen om het onderwijs te verbeteren?  Wat hebben academische leerkrachten nodig om werkzaam te blijven in het onderwijs? En hoe wordt hun professionaliteit gewaarborgd?
In deze workshop willen we met elkaar nadenken over de ontwikkeling en professionalisering van de academische leerkracht in het basisonderwijs. Deelnemers worden zich daardoor bewust van de toegevoegde waarde zij kunnen bieden in de klas, het team, de school en/of het bestuur, maar ook tegen welke valkuilen, blokkades en/of belemmeringen ze aanlopen en hoe we dat kunnen voorkomen.

Meer info

Bio

Julia Vrolijk

Julia is in 2014 afgestudeerd als academische leerkracht aan de Universitaire Pabo in Utrecht. Vervolgens heeft zij de master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht afgerond. Op dit moment geeft Julia les aan hoogbegaafde leerlingen. Naast het zeer compact aanbieden van de reguliere vakken besteedt ze aandacht aan andere belangrijke facetten voor deze doelgroep zoals omgaan met faalangst, tegenslag, frustratie, perfectionisme en uitdagende opdrachten. Daarnaast is ze kandidaatsbestuurslid van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs.

Rutmer Ebbes

Als academische leerkracht verbindt Rutmer de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek. Hij zoekt naar manieren om zijn onderzoek te laten aansluiten op wat speelt in de praktijk en draag waar mogelijk relevante onderzoekbevindingen in de onderwijspraktijk uit. Zo maak hij een belangrijke vertaalslag mogelijk tussen twee partijen die elkaar vaak nog niet goed begrijpen en verstaan. Momenteel doet hij een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar zelfregulerend leren in het basisonderwijs. Daarnaast werkt hij als invalleerkracht om te oriënteren op wat voor soort scholen en onderwijs goed passen bij zijn eigen visie als leerkracht. Hij is kanditaatbestuurslid van de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs.

Afke Bunskoeke

Afke heeft in 2014 de Universitaire Pabo afgerond in Groningen en deed daarna de Master Onderwijskunde. Momenteel is zij is werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs bij CKC Drenthe. Ze geeft daar les aan de plusgroep voor cognitief getalenteerde leerlingen. Daarnaast werkt ze als toetsontwikkelaar bij een uitgeverij voor digitale toetsen en is kandidaatsbestuurslid van de BAB.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar