Tony van Dalen

directeur / Senior onderwijsadviseur

Sessie

Anders omgaan met teksten

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het essentieel dat leerlingen leren omgaan met (complexe) teksten, zowel voor schoolsucces als ook in de sociale omgeving. Close Reading is een evidence based aanpak voor het begrijpend luisteren- en lezen in het basisonderwijs. De aanpak draagt bij aan beter tekstbegrip en verbetert de leesmotivatie van leerlingen.. In september verscheen het boek ‘Close Reading: werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs’ en verschillende scholen werken inmiddels met succes vanuit deze aanpak.

Wanneer leerlingen een prentenboek of tekst interessant, leuk of grappig vinden, dan merk je dat aan de betrokkenheid van ze tijdens een begrijpend luister- of leesles. Bij Close Reading staat de tekst centraal. Een goede tekst geeft veel mogelijkheden om leerlingen te laten oefenen met vaardigheden om tot dieper tekstbegrip te komen. Maar waar kun je een goed prentenboek of een goede tekst aan herkennen, wanneer is een tekst nu makkelijk of moeilijk voor leerlingen, waar let je op bij een verhalende of een informatieve tekst? In deze workshop krijg je handvatten om anders naar prentenboeken en teksten te kijken, zodat je nog meer uit je begrijpend luister- en leesles kunt halen.

Meer info

Bio

Tony van Dalen werkte jarenlang in het basisonderwijs als leerkracht en schoolleider. Nu is zij directeur en taal- en leesexpert bij Expertis.
Tony is medeauteur van het boek Close reading, werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Zij begeleidt scholen bij verbetertrajecten en ze helpt scholen bij de de implementatie van Close reading.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar