Sergej Visser

Bureau ICE

Sessie

Feedbackrijke didactiek voor effectief talenonderwijs

Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren gebruiken. In de praktijk komt het daar helaas echter niet altijd van. Maar je kunt je lessen effectiever en leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten.

Om formatief te kunnen evalueren, heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Daarbij gaat een leerling aan de slag, krijgt feedback, en verwerkt deze feedback in een volgende (versie van de) taak. Met deze aanpak help je leerlingen optimaal verder in het leerproces. Bovendien doen ze meer in je les ;-).

In deze workshop krijg je concrete ideeën aangereikt voor effectieve opdrachten en werkvormen voor jouw vak. Met deze werkvormen en tips geef je direct vorm aan lessen waarin leerlingen veel meer leren – door de taal daadwerkelijk te gebruiken. Je kunt er maandag al mee aan de slag!

Meer info

Bio

He who chases two rabbits, catches none, luidt een Oosters gezegde. Daar trek ik me weinig van aan. De Uomo universale, die leeft om te leren en leert om te leven, die past meer bij mij. En bij het onderwijs van nu.

Als docent Engels (en CKV) ontwerp ik met collega’s het complete lesprogramma voor de bovenbouwklassen HAVO en VWO op mijn school. Een brede interesse en een flinke dosis creativiteit komen daarbij goed van pas.

Downloads

slides 2018 slides (Nederlands) 

Visser FA & FB In De Praktijk REd Ams 2018 NL (857.5 KiB)

slides 2018 slides (English) 

Visser FA & FB In Practice REd Ams 2018 (1.3 MiB)

Archief

Amsterdam 2017

Hoe leren de leerlingen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk? Welke activiteiten, opdrachten en aanpak moeten we inzetten? Wat werkt?

Twee dingen kunnen we als docent in elk geval doen om daar achter te komen:

1. Je programma zelf uitproberen;

2. Feedback op je programma, lessen en toetsen organiseren.

Natuurlijk, je leerlingen leren iets van jouw opdrachten, coaching en uitleg. Maar jij leert ook van je leerlingen: welke opdrachten het meeste leerrendement opleveren, hoe je hen het beste kunt begeleiden en aan welke uitleg zij het meest hebben. Wederzijds leren dus.

Daar gaan we in deze workshop mee aan de slag. Aan de hand van een praktische opdracht gaan we in gesprek: wat werkt? En hoe komt dat? Dat genereert ongetwijfeld wederzijds goede ideeën voor het onderwijs van nu.

Amsterdam 2018

Formatieve evaluatie en Feedback in de dagelijkse lespraktijk

Goede feedback helpt leerlingen verder. En formatieve evaluatie is een prachtig principe. Maar hoe geef je goede feedback in de dagelijkse lespraktijk, als fulltime docent, aan al je 250 leerlingen, met 24 lesuren per week? Hoe zorg je voor structurele, georganiseerde formatieve evaluatie? Kan dat eigenlijk wel? En werkt het echt?

En óf het werkt! En niet alleen dat. Als je eenmaal werkt met structurele feedback en in elke les formatief evalueert, besef je: dit is onderwijs pur sang. Het voelt alsof je samen met je leerlingen op leeravontuur gaat.

Het is echter niet simpel om zo’n nieuwe manier van lesgeven op te zetten. Wij zijn er als vaksectie Engels van het Griftland College al 15 jaar mee bezig. We hebben ons eigen curriculum gebouwd, met toetsen, opdrachten, activiteiten en materialen. Maar één ding is zeker: we willen nooit meer wat anders.

Deze workshop kan een vliegende start worden van FE en FB op jouw school. Maak kennis met een compleet en helder model voor formatief evaluerend leren: meer inzicht in het onderwijsproces. Krijg tools die je direct en structureel kunt inzetten in je lessen. Denk na over de principes achter FB en FE. Verkrijg inzicht in wat effectieve feedback inhoudt. Neem uitgewerkte ideeën mee voor een compleet nieuw curriculum. En hoor over de hordes die je moet gaan nemen. Want FE en FB maken het onderwijs niet makkelijker – maar wel beter. En een stuk leuker.

Formative Assessment & Feedback in practice

Good feedback propels learning. And Formative Assessment is potentially powerful. But how can you provide effective feedback to 250 students, teaching 24 lessons a week? How can structural formative assessment be organized on a day to day basis? Is it even possible? And does it work?

Well, does it ever! And what is more: once you start working with structured feedback and organized formative assessment, you will realize: now this is education. It’s like venturing out on educational adventures with your pupils.

Then again, it’s not all that simple to install a completely new method of teaching like this. Our EFL teachers have been working on our program for fifteen years. We’ve built our own curriculum, with tests, assignments, activities and background materials. And one thing’s for sure: there’s no turning back. This is it.

This workshop could be the flying start for FA and FB at your school. You’ll be presented with a complete and clear model for formative assessment education, which will give you more insight in the educational process. You’ll learn about a set of practical tools that you can apply to your lessons directly and structurally. You will think about the principles that underpin good FB and FA. You will gain insight in what makes effective feedback. You can take home worked examples of a renewed curriculum. And you’ll hear about the hurdles you’ll have to take. Because FA and FB don’t ease education – but they improve it. And make it more fun.