Suzanne Bogaerds-Hazenberg

Promovenda, Universiteit Utrecht

Workshop

Begrijpend lezen op de basisschool: een tussenbalans

Begrijpend lezen is vaak een hoofdpijndossier, en niet onterecht. Nederlandse basisschoolleerlingen zijn weinig gemotiveerd om te lezen en ze maken in de middenbouw weinig ontwikkeling door in hun leesvaardigheid. In groep 8 kunnen veel leerlingen nauwelijks effectieve leesstrategieën opnoemen. Begrijpend lezen vormt dan vaak een struikelblok, terwijl er juist allerlei wetenschappelijke inzichten zijn ontwikkeld over effectief leesonderwijs. Tijd voor een tussenbalans en om de huidige praktijk van het Nederlandse begrijpend leesonderwijs te spiegelen aan enkele wetenschappelijke inzichten.
Tijdens deze lezing bespreek ik de resultaten van een materiaalanalyse van zeven lesmethodes en van een reeks interviews met basisschoolleerkrachten. Eerst laat ik zien welke kennis en vaardigheden leerlingen opdoen over tekststructuur en leesstrategieën. Ook bespreek ik welke didactieken de lesmethodes voor begrijpend lezen voorschrijven en hoe die lesinhoud en didactieken passen bij ingrediënten die volgens de wetenschap nuttig zijn. De interviews schetsen een levendig beeld van de wijze waarop deze inhoud en didactiek in de klas vorm krijgen en tonen samen met de materiaalanalyse de sterke, maar ook zwakke plekken van het huidige leesonderwijs. Tot slot doe ik enkele suggesties ter verbetering, zoals een geleidelijker didactische fasering en theorie over tekststructuur aanleren als betekenisvol kader voor het werken met leesstrategieën.

Meer info

Bio

Suzanne Bogaerds-Hazenberg heeft bijzondere interesse voor de taalontwikkeling van kinderen, en dan vooral voor de ontwikkeling van hun geletterdheid. Sinds september 2016 werkt ze als promovenda onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Haar promotieonderzoek betreft begrijpend lezen op de basisschool en richt zich op de vraag of een expliciete focus op tekststructuur en observerend leren effectief kunnen worden ingezet om het tekstbegrip van leerlingen te vergroten.

Suzanne voltooide aan de Rijksuniversiteit Groningen de bachelors Pedagogische Wetenschappen (cum laude, 2013) en Franse taal en cultuur (summa cum laude, 2014) en de onderzoeksmaster Linguistics (summa cum laude, 2016).

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar