Workshops/Lezingen

A word from Tom Bennett It’s been an extraordinary year for researchED. We took the concept to New York, Sydney, and watched as it started to grow in new climates. And now, we’ve come together for our first conference in Amsterdam. I can’t tell you how proud this makes me; by that I mean proud […]

Een flink aantal scholen is inmiddels een ‘academische onderzoeksschool’. De infrastructuur voor schoolgebonden (praktijk)onderzoek die daarbij hoort is echter maar moeilijk op de been te krijgen en vooral te houden. ink wat scholen en docent- onderzoekers lijken inmiddels teleurgesteld afgehaakt. Op basis van jullie eigen ervaringen en met gebruikmaking van de inzichten van een school […]

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het onderwijsonderzoek geprofessionaliseerd, dat wil zeggen: geschoeid op de leest van de (empirische) sociale wetenschappen. Dat heeft zonder meer veel nuttige inzichten opgeleverd. De vraag is echter of inderdaad alle verschijnselen in en om dat onderwijs op zo’n manier onderzocht kunnen of moeten worden. Met het verdwijnen […]

Titel: Het leven van een loser scepticus Er wordt veel over onderwijs gezegd, en nog meer over hoe onderwijs beter kan en moet. Scholen en leraren worden overspoeld door inzichten en visies afkomstig van zowel outsiders als insiders. Onderwijskundigen bevinden zich zowel buiten als binnen de lijnen van het speelveld: soms roepen zij vanaf de […]

Op school gaat het te vaak over de antwoorden en te weinig over de vragen. Bovendien zijn dat zelden de antwoorden op vragen die leerlingen zelf hebben bedacht. Dat is niet alleen demotiverend, maar het doet ook te weinig een beroep op hun talenten. In deze workshop onderzoeken we hoe we onze leerlingen kunnen helpen […]