Onderwijs en onderzoek zijn vaak twee gescheiden werelden. Om de kloof tussen theorie en onderwijspraktijk te overbruggen moeten we anders gaan nadenken over het doen van onderzoek. Netwerktheorie helpt ons om op een andere manier naar onderzoek te kijken en slimme manieren te vinden om onderzoekskennis te ontwikkelen, delen en gebruiken in de onderwijspraktijk.

Frank Cornelissen

Zijn voornaamste  onderzoeksvelden zijn het ontwikkelen, delen en gebruiken van op onderzoek gebaseerde kennis in scholen; leiderschap van docenten; onderzoek door docenten; professionalisering van docenten. Voorheen werkte hij als onderwijzer, consultant, lector, onderzoeker en senior beleidsadviseur bij de onderwijsraad. Frank is de initiatiefnemer van een petitie om docenten (gratis) toegang te geven tot onderwijskundig onderzoek.