85 procent van het curriculum bestaat uit geschreven tekst. Dat vraagt om een goede leesvaardigheid en om goed studiemateriaal. In deze sessie laat ik zien hoe leerlingen hun studieteksten verwerken. Welke e ecten tekstkenmerken hebben, zoals samenhang, zinslengte, lay-out en een verhalende schrijfstijl op het leesproces van leerlingen. En hoe je leesprocessen stimuleert die belangrijk zijn voor het begrijpen van studieteksten. Maar ook heel concreet: hoe je als docent in de klas door middel van een rijke taalomgeving, interactie en taalsteun stap voor stap toewerkt van een concrete, dagelijkse context en ervaring naar de complexe, abstracte studietekst.

Gerdineke van Silfhout

Gerdineke van Silfhout is taalexpert en leerplanontwikkelaar bij SLO, afdeling voortgezet onderwijs. Haar expertise ligt op het gebied van taal in (digitale) studiematerialen, (formatieve) evaluatie & toetsing in het taalonderwijs, geïntegreerd taalonderwijs en taal in andere vakken. Zij deed in opdracht van Stichting Lezen promotie-onderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Zij bracht het leesproces van sterke en zwakke lezers in kaart door middel van oogbewegingsonderzoeken en onderzocht hoe het komt dat leerlingen de ene tekst wel actief verwerken en bij de andere tekst nauwelijks terugkijken.