Debbie Dussel

Rekenspecialist basisonderwijs, groepsleerkracht basisonderwijs

Sessie

De referentiedoelen rekenen en de aansluiting van PO naar VO stand van zaken en blik op de toekomst.

De referentieniveaus voor rekenen dienen als uitgangspunt voor het volgen van de kennis, vaardigheden van de leerling. Dit moet gebeuren met door de overheid goedgekeurde toetsen De referentieniveaus, uitgewerkt in doorlopende leerlijnen, moeten de doorstroom tussen de onderwijssectoren versterken.
In de praktijk blijkt dat de ambitie voor het referentieniveau 1S voor rekenen niet wordt behaald. We zien we het percentage leerlingen met een midden of hoog niveau dalen.
In hoeverre sluit het PO aan bij VO?
Hoe gaan we in de praktijk om met de referentiedoelen rekenen?
In hoeverre voldoen de beschikbare handvatten en instrumenten?

Meer info

Bio

Lerares basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost
Rekenspecialist Master SEN
Teacher Day a Week School
#onderwijsdier