Dr. Siebrich de Vries

University of Groningen en NHL Stenden University of Applied Sciences Leeuwarden

Sessie

Lesson Study als tool voor didactiekontwikkeling op school

In Nederland wint Lesson Study steeds meer aan populariteit. Lesson Study voldoet aan veel kenmerken van effectieve en zinvolle docentprofessionalisering die inmiddels uit onderzoek bekend zijn: gebaseerd op de eigen lespraktijk, de focus op het leren van leerlingen, samenwerking met collega’s, voldoende tijd beschikbaar evenals voldoende duur. Lesson Study is geschikt voor alle onderwijsniveaus, van primair tot hoger onderwijs. Het proces duurt minimaal twee à drie maanden, maar het kan ook langer zijn. Typerend voor Lesson Study is dat het docentgestuurd, systematisch en intellectueel uitdagend is. Het bevordert dat leraren theorie en praktijk verbinden. Lesson Study is niet iets eenmaligs, maar een continu proces van leren en ontwikkelen. Lesson Study kan gericht zijn op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten maar kan daarnaast ook expliciet ingezet worden om de (vak)didactiek op je school verder te ontwikkelen. In deze workshop focussen we op dat laatste, en bespreken we hoe en onder welke voorwaarden scholen dit kunnen aanpakken.

Meer info

Bio

Siebrich de Vries is Lector Didactiek aan NHL Stenden Hogeschool en Universitair Docent bij de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Na de studies Frans en Toegepaste Taalkunde aan de RUG heeft ze achtereenvolgens gewerkt als docent Frans in het voortgezet onderwijs, als lerarenopleider Frans / Moderne Vreemde Talen en als nascholingscoördinator bij de Lerarenopleiding van de RUG. In 2014 is ze gepromoveerd op het gebied van docentprofessionalisering. Haar huidige onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van (aanstaande) docenten en de ontwikkeling van (vak)didactiek via Lesson Study, en de condities waaronder dit het beste kan gebeuren.

Downloads

slides 2018 

Vries ResearchED 20 Januari 2018 (2.6 MiB)

Archief

Amsterdam 2018

Lesson Study: effectief en bruikbaar om het leren in je school te stimuleren?

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak die elders op de wereld veel potentieel heeft, maar hoe effectief en bruikbaar is Lesson Study in de Nederlandse onderwijscontext? Voor een NRO-studie hebben we alle kennis verzameld die momenteel beschikbaar is op het gebied van het leren van leraren via Lesson Study. Daarnaast hebben we ervaring opgedaan met Lesson Study in de Nederlandse context, waarbij leraren Nederlands en wiskunde van 12 vo-scholen Lesson Study hebben uitgevoerd. In deze interactieve lezing laten we zien wat Lesson Study is, welke opbrengsten het kan hebben, en onder welke voorwaarden je Lesson Study succesvol op je school kunt voeren.