Kim Schildkamp

Universiteit Hoofddocent, Universiteit Twente

Workshop

Nederlands

De datateam® methode: van data naar betere leerprestaties

Hoe krijgen we de toetsresultaten Engels omhoog? Hoe zorgen we ervoor dat er minder leerlingen blijven zitten? Hoe kunnen we de rekenprestaties van onze leerlingen verbeteren? Iedere dag worden er in het onderwijs vele beslissingen genomen om dit soort problemen aan te pakken. Veel van deze beslissingen worden ad hoc, te snel en op basis van onderbuikgevoelens genomen. Vaak blijven ze achteraf niet zo goed te zijn. Het gebruiken van data, zoals toetsresultaten, lesobservaties en vragenlijsten, kan helpen bij het nemen van deze beslissingen. Deze sessie richt zich op de datateam® methode. Een datateam doet grondig onderzoek naar problemen. Op basis van deze data worden mythes in de onderwijsorganisatie over de oorzaken van een probleem ontkracht en de werkelijke oorzaken van een probleem achterhaald. Vervolgens kan een team op basis van data maatregelen implementeren om hun probleem op te lossen en kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de datateam® methode kan leiden tot betere leerprestaties. Tijdens deze sessie gaat u actief aan de slag in een datateam om samen het onderwijs te verbeteren.

English

The datateam® method: from data to better results

How do we improve our English test results? How do we make sure students make it to the next semester? How do we improve students math results? Many of these decisions are taken ad hoc, too quickly and based on gut feelings. And quite often they don’t deliver better results. Using data, such as test results, lesson observations and questionnaires, can be helpful to make these decisions.This session focuses on the data team® method. A data team thoroughly investigates problems. On the basis of these data, myths in the educational organisation about the causes of a problem are negated and the real causes of a problem come to the surface. Then, on the basis of data, a team can implement measures to solve their problem and improve the quality of education. Research shows that the data team® method can lead to better learning performance. During this session you will actively start working in a data team to improve the education together.

Meer info

Bio

Dr. Kim Schildkamp is universitair hoofddocent bij de lerarenopleiding ELAN van de Universiteit Twente. Het onderzoek van Kim richt zich op datagebruik en formatief toetsen. Ze heeft verschillende prijzen gewonnen voor haar werk, waaronder voor haar werk rondom de datateam® methode. Deze interventie heeft Kim ontwikkeld en uitgebreid onderzocht. Het boek hierover, getiteld “De datateam® methode: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering”, is verschenen in het Nederlands, Zweeds en Engels. Kim is de president-elect van ICSEI (International Congress on School Effectiveness and Improvement) en ze is de oprichter en de voorzitter van het ICSEI data use netwerk.

Downloads

slides 2017 

De datateam methode (426.2 KiB)

Archief

Amsterdam 2017

De datateam® methode: Van boeiend onderzoek naar beter onderwijs

Iedere dag worden er in het onderwijs vele beslissingen genomen. Het gebruiken van data, zoals toetsresultaten, lesobservaties en vragenlijsten, kan helpen bij het nemen van deze beslissingen.

Deze sessie richt zich op de datateam® methode. Een datateam doet grondig onderzoek naar problemen, zoals tegenvallende prestaties, op basis van data. Op basis van deze data worden mythes in de onderwijsorganisatie over de oorzaken van een probleem ontkracht, en de werkelijke oorzaken van een probleem achterhaald.  Vervolgens kan een team op basis van data maatregelen implementeren om hun probleem op te lossen en kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Tijdens deze sessie gaan we in op de methode, de onderzoeksresultaten en gaat u zelf aan de slag als datateam.